Navigatie overslaan
Sijs / Imran Shah-Flickr Alle berichten

Opvallend veel sijzen tijdens trekvogeltelling

Geplaatst op 30 september 2023

Geen afgedwaalde vogels uit Amerika in Nederland tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch, wel duizenden spreeuwen, vinken en sijzen. In heel Europa werden vandaag trekvogels geteld tijdens de Euro Birdwatch, de jaarlijkse internationale vogelteldag die dit jaar voor de 28ste keer plaatsvond. Het zonnige weer zorgde ervoor dat vele trekvogels zich aan hun reis naar het zuiden waagden en ze dus ook in Nederland goed te zien waren.

Traditiegetrouw wordt er in het vroege najaar in heel Europa naar trekvogels uitgekeken. In maar liefst 33 landen trokken vogelaars er tijdens deze zogenaamde Euro Birdwatch op uit om naar boven te turen en de voorbijvliegende vogels te tellen. Zoals bijna gebruikelijk was het in Nederland de spreeuw die met de eer streek: ruim 77.000 werden er waargenomen. Daarbij moeten we echter wel opmerken dat momenteel nog niet alle tellingen binnen zijn.

Overal sijzen

Maar het waren vooral meerdere vinkachtigen die deze editie veel vlogen. Zo werden vinken, kneuen, kruisbekken en met name sijzen in grote aantallen geteld. Het ging bij deze soorten samen om vele tienduizenden exemplaren. De omstandigheden in hun herkomstlanden – vooral gelegen in Scandinavië - waren afgelopen week heel goed om naar het zuiden te trekken. Een lichte tegenwind zorgde er in Nederland vervolgens voor dat veel trekvogels laag gingen vliegen, en dan zijn ze makkelijk te zien en te horen. Ideaal voor de vele tellers die hen vandaag stonden op te wachten.

Jan van gent / Jelle de Jong Jan van gent / Jelle de Jong

Zeevogels

In vrijwel het hele land heeft men de vogeltrek kunnen meemaken, maar langs de Noordzeekust was het extra genieten. Typische zeevogels als de kleine jager, grote stern en jan-van-gent vlogen afgelopen week al in meer dan gemiddelde aantallen langs. De periode (eind) september is dan ook dé toptijd om deze vogels vanaf het strand te zien. Nooit eerder werden bijvoorbeeld zoveel jan-van-genten geteld tijdens de Euro Birdwatch, bijna 3.500.

Bijzondere vogels

Met zoveel vogelaars die het luchtruim afspeuren ontsnapt bijna geen vogel aan de aandacht. Iedere jaargang van het evenement worden in Nederland dan ook bijzondere vogels waargenomen. Vandaag werden bijvoorbeeld vier grauwe pijlstormvogels, 30 koereigers, een slangenarend, 21 visarenden, twee roodpootvalken, een rosse franjepoot, vier reuzensterns, vijf graszangers, een roodkeelpieper en een grote pieper, twee buidelmezen, een bladkoning en twee dwerggorzen gemeld/geteld. Deze krenten in de vogelpap maken het voor de deelnemers ook leuk om mee te doen.

Gezamenlijke inspanning

In totaal werd op 130 zogenaamde telposten geteld vandaag, in Nederland. Goed voor vele honderden vogelaars, die in totaal ruim 340.000 vogels telden (voorlopig eindstand) verdeeld over bijna 200 soorten. Zeker geen records, maar gezien de weersomstandigheden ook niet slecht. Daarnaast waren in 32 andere Europese landen nog eens tienduizenden tellers actief. De totale uitslagen van deze Euro Birdwatch volgen na het weekend.


Top 10 2023


Voorlopige resultaten zaterdag 17.00 uur. Klik hier voor de eindstand
Totaal: 340.500
Aantal soorten: 202
1. spreeuw 77.481
2. graspieper 63.960
3. vink 42.141
4. sijs 26.696
5. bonte strandloper 17.071
6. kokmeeuw 10.492
7. grauwe gans 8.205
8. aalscholver 7.885
9. boerenzwaluw 6.790
10. kneu 6.522

Vogels kijken: spanning én ontspanning

Buiten zijn en genieten van je omgeving, de schoonheid van vogels en het bijzondere van hun gedrag gecombineerd met onverwachte natuurmomenten en de vraag of het lukt om een favoriete soort te ontdekken.

Lees meer

Online cursus Vogels van Nederland

In deze gratis vogelcursus voor beginners leer je in 10 vogellessen veel bekende vogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes. Je ontvangt direct de eerste vogelles per mail.

Inschrijven gratis cursus