Navigatie overslaan
Alle berichten

Opnieuw dramatisch grutto-jaar

Geplaatst op 30 september 2015

Het broedseizoen 2015 van de grutto is opnieuw dramatisch verlopen. Er zijn te weinig jongen opgegroeid om het uitsterven van de grutto een halt toe te roepen. Al vanaf de jaren ’60 zijn de grutto’s in ons land aan het verdwijnen. Het slechte broedseizoen van dit jaar én dat van 2014 versnelt deze achteruitgang.

Sinds 2011 houdt Sovon Vogelonderzoek Nederland voor Vogelbescherming Nederland bij hoeveel gruttokuikens er tijdens het broedseizoen opgroeien. Om de achteruitgang van de grutto te stoppen, zouden er jaarlijks 10.000 kuikens moeten uitvliegen. Dit jaar kwamen er slechts 4600 jonge grutto’s bij, een zelfde aantal als vorig jaar. Daarmee gaat het aantal grutto’s in ons land nog verder achteruit.

Tot de jaren ’60 was de grutto met ruim 125.000 broedpaar een algemene vogel die symbool stond voor het platteland. In 2011 was er nog maar 40.000 paar over en ook dat aantal zal gezien de recente broedsuccessen sterk afgenomen zijn.

Vogelbescherming zet zich met de campagne Red de Rijke Weide in voor het behoud van het bloemrijke weiland, dé plek waar weidevogels als de grutto kunnen leven en overleven.  Vogelbescherming doet dat onder meer met voorbeeldprojecten, het ondersteunen van weidevogelboeren en het uitoefenen van druk op overheden en bedrijfsleven om verantwoordelijkheid te nemen voor het behoud van weidevogels.

Bij de weidevogelboeren die met Vogelbescherming samenwerken, neemt het aantal weidevogels over de afgelopen jaren toe. Deze boeren tonen aan dat een bedrijfsvoering met zorg voor weidevogels wel degelijk mogelijk is.

Op 30 september vond in Pakhuis De Zwijger de Weidetop plaats, waar diverse maatschappelijke partijen met elkaar praten over de toekomst van het boerenland. Al deze activiteiten van Vogelbescherming moeten er toe leiden dat 1/5 van het grasland in Nederland, 200.000 hectare, weer geschikt is voor de overleving van weidevogels.