Navigatie overslaan
Alle berichten

Opkontje voor arctische trekvogels

Geplaatst op 1 juni 2015

De landen van het arctisch gebied gaan zich gezamenlijk sterk maken voor de bescherming van trekvogels langs hun gehele trekroute. Recentelijk hebben ze daarvoor het Arctic Migratory Birds Initiative in het leven geroepen. Vogelbescherming juicht deze plannen toe.

De trekvogels die broeden in het arctisch gebied vliegen langs verschillende trekroutes over de aardbol naar hun zuidelijke overwinteringsgebieden. Zinvolle bescherming van deze vogels kan alleen plaatsvinden langs hun gehele trekroute. Want veel geld en energie stoppen in hotspot X heeft alleen zin als de bedreiging op plek Y óók wordt weggenomen. Waar mogelijk propageert Vogelbescherming deze ‘integrale’ aanpak. Recentelijk hebben ook de arctische landen een dergelijke strategie volledig omarmt in een vierjarig project, het Arctic Migratory Birds Initiative.

Nieuw onderzoek nodig

Onder impulsen van Canada, Noorwegen en Rusland gaan de arctische landen langs drie stappen het leven van hun trekvogels verbeteren. De eerste bestaat uit prioriteren: welke soorten of soortgroepen hebben bescherming het hardste nodig? Vervolgens wordt gekeken waar en hoe er moet worden ingegrepen. Daaruit rollen actieplannen met concrete maatregelen. Dat klinkt eenvoudig, maar is complexe materie. Want zodra duidelijk is wat zinvolle maatregelen zijn, moeten overheden, bedrijven en organisaties natuurlijk ook echt in actie komen. Een lange weg kortom, maar de eerste stap is er nu.

Prioriteit aan Bijagós Archipel

Voor de trekweg waaraan Nederland ligt - de Oost-Atlantische route - tekenen zich de contouren van een plan af. Prioriteit krijgen onder meer: kanoeten, rosse grutto’s en bonte strandlopers. Heel specifiek gaat de aandacht verder uit naar bijvoorbeeld het aanplanten van bomen op IJsland, wat nadelig is voor vele broedvogels (steltlopers) die daar niet van gediend zijn én naar de Bijagós Archipel, een groep van 81 eilanden en eilandjes voor de kust van in Guinea-Bissau. Het is een plek waar ook vele vogels uit de Waddenzee neerstrijken om te overwinteren, in belang zeker vergelijkbaar met de fameuze Banc d‘Arguin in Mauritanië.

Vogelbescherming blij

De extra aandacht van de arctische landen voor de Bijagós Archipel kwam mede tot stand door de actieve inzet van Vogelbescherming en stemt tot tevredenheid. Een en ander past nu volledig in het beleid van Vogelbescherming om samen met de BirdLife Partners in West-Afrika de natuurbescherming aldaar op een hoger plan te trekken. Daar profiteren ook de trekvogels van waarvoor Nederland belangrijk is.

Meer weten?

Kijk op de webpagina van het Arctic Migratory Birds Initiative.