Navigatie overslaan
Grutto / Shutterstock Alle berichten

Natuurprijs ‘Gouden Grutto’ voor natuur-inclusief boeren

Geplaatst op 7 april 2017

Drie boeren ontvingen vandaag uit handen van oud minister Cees Veerman de Gouden Grutto. De Gouden Grutto is een prijs van Vogelbescherming Nederland voor boeren die laten zien dat plattelandsnatuur prima kan samengaan met een economisch gezonde bedrijfsvoering. De Gouden Grutto bestaat uit een publieks- en een vakjuryprijs, van 2.500 en 5.000 Euro. Marcel Strijtveen won de publieksprijs. De vakjuryprijs, uitgereikt door oud-landbouwminister en boer Cees Veerman, werd tijdens de conferentie ‘Succesvol boeren met de natuur: ontmoet de praktijk’ uitgereikt aan Marten Dijkstra uit Aldeboarn. ‘De jury maakt een diepe buiging voor deze voortrekkers’.

Akkerbouwer Peter Harry Mulder uit Muntendam en zijn partner Eline Ringelberg oogsten bovendien zoveel waardering van de jury dat zij tot een extra prijsuitreiking beslote­n: een eervolle vermelding voor de kennis en klinkende resultaten voor akkervogels.

De landbouw natuurvriendelijker maken is geen geringe opgave maar noodzakelijk om vogels van het platteland van de ondergang te redden. Het stelsel van agrarisch natuurbeheer is niet voldoende om de achteruitgang van weidevogels als grutto en veldleeuwerik te stoppen. Alleen op plekken waar maximaal wordt ingezet op natuurherstel, worden goede resultaten geboekt. Natuur moet onderdeel worden van de normale bedrijfsvoering: natuur-inclusieve landbouw houdt het Nederlandse platteland leefbaar voor mens en dier. Dat vinden ook veel boeren. Er zijn ook grote zorgen: ‘Het nieuwe kabinet moet het mogelijk maken in duurzaamheid te investeren.

Ook consumenten hebben een belangrijke rol. ‘Kóóp duurzaam geproduceerde zuivelproducten. Alleen daarmee maak je het mogelijk om al die extra maatregelen te nemen die nodig zijn om grutto’s in de lucht, bloemen langs akkers en koeien in de wei te houden.’ pleit Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming.  

Wat op de conferentie ‘Boeren voor natuur’ vooral duidelijk werd, is dat álle partijen in de keten hun verantwoordelijkheid moeten nemen en stoppen met wegkijken of naar elkaar te wijzen. De natuur van het boerenland is in diepe crisis. Boeren, consumenten, overheid, banken, zuivelbedrijven, supermarkten en inkoopcombinaties moeten zich bewust zijn van hun aandeel in het geheel én hun verantwoordelijkheid voor de natuur van het platteland nemen.

De beeldjes van de Gouden Grutto werden gemaakt door Bert Denneman van Beeldenatelier Wildschutserve in De Wijk.