Navigatie overslaan
Wicher en Aaltje Hoeve / Fred van Diem Alle berichten
Wicher en Aaltje Hoeve / Fred van Diem Idde Lammers

Door Idde Lammers
Redacteur Vogels

“Onze droom is dat de kemphaan hier weer gaat broeden”

Geplaatst op 31 juli 2023

Wicher Hoeve en buurman Willem Courtz uit het Overijsselse Rouveen waren genomineerd voor de Gouden Grutto 2023. De Gouden Grutto reikt Vogelbescherming jaarlijks uit aan boeren die zich inzetten voor weidevogels. De boerenlandvogels bij Wicher en Willen laten zien dat de nominatie meer dan terecht was.

Hoe maak je je land aantrekkelijk voor weidevogels?

Wicher: “Ons land ligt in het slagenlandschap – een landschap waarbij ruilverkaveling plaatsvond in lange banen ofwel slagen – en het is zandgrond. Daar kan je geen plasdras realiseren. Bij Willem wel, want die boert op veengrond. Grutto’s maar ook andere steltlopers vinden het prettig om in deze plasdrassituaties – ondergelopen weilanden – bij te komen van hun vermoeiende reis uit Afrika waar ze overwinteren. Langs de slikkige randen kunnen ze gemakkelijk aan voedsel komen. Op beweide percelen doen we aan nestbescherming en veel percelen hebben een uitgestelde maaidatum.  Verder rijden we de ruige mest uit de potstal uit over het land. Dat zorgt voor een rijk bodemleven.”

Wicher en Aaltje Hoeve / Fred van Diem Wicher en Aaltje Hoeve / Fred van Diem Wicher en Aaltje Hoeve / Fred van Diem

Om welke aantallen broedvogels gaat het op jullie land?

Wicher: “In 2023 hadden we zo’n vijftig paartjes grutto, scholekster, kievit en tureluur. En acht paar wulp. Dat is al jarenlang een stabiel aantal. Tijdens de voorjaarstrek hadden we ook kemphanen op ons land. Het is onze droom dat die hier in de toekomst weer gaan broeden.”

Het gaat bij jullie niet alleen om de weidevogels toch?

Wicher: “Zeker niet. De totale biodiversiteit staat centraal. Een goed beheer van de heggen rond de weilanden is goed voor soorten als de gekraagde roodstaart, ringmus, zwarte mees en winterkoning. Ik heb ook zeker vijftig nestkasten hangen waar koolmezen en pimpelmezen veel gebruik van maken. In de stal broeden tientallen boerenzwaluwen en de afgelopen twee jaar hadden we ook een paartje kerkuil in een nestkast.”

Gekraagde roodstaart / Hans Peeters Gekraagde roodstaart / Hans Peeters Gekraagde roodstaart / Hans Peeters

Vogelbescherming heeft een heel afwegingskader voor hoe om te gaan met predatie. Hoe speelt dat fenomeen bij jullie een rol?

Wicher: “Het seizoen begint met het rasteren van de weilanden waar de weidevogels naar verwachting gaan broeden. Ik doe dat samen met Willem. Het schrikdraad moet de vos buiten houden. Zonder raster heeft weidevogelbeheer hier geen zin. Vorig jaar ging dat goed, maar dit jaar is er toch een vos geweest die binnen heeft weten te komen. Hoe dat kon is voor ons nog altijd een raadsel. Helaas is hierdoor 25 procent van de nesten leeg gehaald.”

Wat doen jullie nog meer voor de vogels?

Wicher: “Samen met de gemeente hebben we afspraken gemaakt over het bermbeheer. Zo worden de bermen later in het seizoen gemaaid zodat de bloemen de tijd hebben om zaad af te zetten. Hierdoor zijn ze de afgelopen jaren veel bloemrijker geworden en komen er veel insecten op af.”

Weidevogelboer Willem Courtz / Fred van Diem Weidevogelboer Willem Courtz / Fred van Diem Weidevogelboer Willem Courtz / Fred van Diem

Sinds kort zijn jullie in het bezit van het Beter Leven Keurmerk 3 sterren. Wat houdt dat in?

Wicher: “We zijn biologische boeren en leveren onze melk aan Ekoplaza en Lidl. Het Beter Leven Keurmerk houdt in dat het dierenwelzijn optimaal moet zijn. Ik heb daar speciaal een cursus voor gevolgd. De koeien hebben extra veel ruimte om te kunnen liggen en er zijn veel plekken om te drinken, zowel water als melk voor de kalveren. Ook hangen er veel meer borstels dan bij een reguliere boer, waartegen de koeien kunnen schuren om hun vacht gezond te houden Het vraagt een optimale koeverzorging, stressvrij voor koe en kalveren. Onze melkkoeien worden gemiddeld zeven jaar oud. We ‘melken’ ze niet uit.”

Is biologisch boeren en een optimaal weidevogelbeheer niet wat veel van het goede?

Wicher: “Nee, hoor. Het is veel werk, maar het vult elkaar prima aan. We doen het met liefde. Maar we kunnen natuurlijk ook een gezonde, financiële bedrijfsvoering niet uit het oog verliezen. Onze biologische melk en kaas moet uiteindelijk wel door consumenten gekocht worden. Daar moeten ze wel iets meer voor betalen dan een regulier stukje kaas of pak melk. We denken dat de natuur en het dierenwelzijn dit waard zijn.”

Alles over weidevogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over weidevogels.

Download factsheets

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer