Navigatie overslaan
Eiders Wadden / Shutterstock Alle berichten

Natuurorganisatie stellen duurzame veerverbinding naar Ameland voor

Geplaatst op 6 december 2023

Een duurzame veerverbinding met Ameland die goed is voor de Waddennatuur én voor het milieu. Geen gemakkelijke opgave, maar Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, It Fryske Gea en Natuurmonumenten zijn er van overtuigd dat het kan. Een modern en duurzaam vervoersmodel met deels varen op getij zien de natuurorganisaties als kans voor de toekomst.

De toekomstige bereikbaarheid van Ameland is een lastige uitdaging. Wie afgelopen zomer het nieuws heeft gevolgd, weet dat de veerdienst niet het normale zomerrooster kon volgen. De veiligheid in de smalle en ondiepe vaargeul was niet gegarandeerd. Dus er moet iets veranderen.

Voor de huidige veerdienst met relatief grote en ouderwetse schepen tussen Holwert en Ameland moet er veel gebaggerd worden. De afgelopen decennia zelfs steeds meer. Niet alleen heel duur voor de belastingbetaler, maar ook erg slecht voor de Waddennatuur. De bodem wordt zo voortdurend overhoop gehaald, wat slecht is voor het bodemleven en het slib komt ook nog op plekken terecht waar het langs natuurlijke weg niet zou komen.

Verplaatsing naar Ferwert?

Rijkswaterstaat zoekt al enkele jaren naar een oplossing voor dit probleem. Aanvankelijk werd er zelfs gedacht aan een tunnel, maar dat onzinnige idee was snel van tafel. Nu richt het onderzoek zich grofweg op twee alternatieven: verplaatsing van de pier naar het nabij gelegen Ferwert, of blijven in Holwert met eventueel een kleinere verplaatsing van de pier.

Verplaatsing naar Ferwert heeft als voordeel dat er aanzienlijk minder gebaggerd hoeft te worden dan in de huidige situatie. Alleen is die locatie een zeer slechte keuze voor een van de belangrijkste kwelders van Fryslân en gaan ook een schelpdierbank en een droogvallende plaat verloren die van levensbelang is voor tal van wadvogels. Het lijkt een vrijwel onmogelijke opgave een vergunning te krijgen om hier een pier aan te leggen. Toch lijkt Rijkswaterstaat een voorkeur voor deze oplossing te hebben.

Eider / Kees van der Klauw Fotogalerij Eider / Kees van der Klauw Fotogalerij

Duurzaam transport

De natuurorganisaties hebben in een brief demissionair minister Harbers van I&W gewaarschuwd voor de negatieve effecten van verplaatsing naar Ferwert. De organisaties erkennen de grote nadelen van al het gebagger bij Holwert en pleiten daarom voor het goed onderzoeken van een alternatief. Een alternatief dat past bij een toekomst met duurzaam transport.

Eilandgasten steken daarin niet langer over met een volgeladen auto. De auto blijft aan de wal en in Ameland staan elektrische voertuigen klaar, zo verdient ook de Amelandse bevolking er nog iets aan. Op deze wijze kan er ook vaker en met kleinere milieuvriendelijker boten worden gevaren. Het benodigde zwaar transport vaart met een grotere boot op het getij, met hoog water. Daardoor hoeft er ook een stuk minder gebaggerd te worden. Natuurlijk is dit niet in een achternamiddag geregeld en zal het voor velen wennen zijn. Maar het Unesco werelderfgoed Waddenzee is te belangrijk om zo’n oplossing te negeren.

Vogels en de energietransitie

Vogelbescherming is groot voorstander van de energietransitie, mits er voor echt duurzame oplossingen gekozen wordt. Dat betekent geen windmolens en zonnepanelen in belangrijke vogelgebieden!

Help mee en laat van u horen

WAD is er aan de hand?

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Het is ook het leefgebied van miljoenen vogels. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed. Als Waddenliefhebbers maken we het de vogels, vaak onbedoeld, moeilijk.
Dat kan anders!

#WADdoejij?