Navigatie overslaan
Wisselspoor Utrecht / Sebastian van Damme Alle berichten
Wisselspoor Utrecht / Sebastian van Damme Hans Peeters

Door Hans Peeters
Natuurjournalist

Natuurinclusief bouwen voor vogels en mensen

Geplaatst op 4 juli 2023

Veel mensen dragen vogels een warm hart toe. Leden, vrijwilligers, bedrijven en fondsen ondersteunen vogels elk op hun eigen manier. Wie zijn deze mensen en wat beweegt hen? Projectontwikkelaar Synchroon wil mensen laten wonen in een prettige en leefbare wereld. Waar het goed toeven is voor mensen, vogels en andere dieren.

Stadsnatuur

Noor Aghina van Synchroon heet ons welkom aan de rand van nieuwbouwwijk Wisselspoor, nabij Utrecht-Centraal. De authentieke hallen en sporen ademen een sfeer van industrieel verleden. Een paar stappen verder en we bevinden ons onverwacht in een stukkie stoer stadspark. “Dit is precies waar het Synchroon om gaat,” steekt Noor Aghina enthousiast van wal.

“De wereld om ons heen verandert en we kunnen niet om klimaatverandering heen. Stadsnatuur is een van onze belangrijke pijlers. We hebben een grote woningbouwopgave, maar tegelijkertijd een grote natuuropgave om biodiversiteit in de stad te bevorderen. We hebben steeds vaker te maken met wateroverlast, maar ook met hittestress. We willen mensen niet alleen een mooi huis aanbieden, maar ook een aangename leefomgeving. Dat kan door slim groen aan te planten en te zorgen dat insecten, amfibieën, zoogdieren en vogels er zich prettig voelen.”

Woongenot én biodiversiteit vergroten

“Dankzij een samenwerkingsverband met Vogelbescherming weten we ons verzekerd van specifieke deskundigheid,” gaat Noor verder. “Afgelopen voorjaar hebben we samen met Vogelbescherming en adviesbureau Nest Natuurinclusief de gids ‘Natuurinclusief Ontwikkelen’ uitgegeven. Daarin bieden we projectontwikkelaars, architecten en gemeenten hele concrete handvatten, hoe men vanaf de ontwerpfase de natuur kan helpen. Dit draagt niet alleen bij aan de biodiversiteit, maar ook aan het woongenot van de bewoners.” 

De gids bevat ook concrete maatregelen voor diverse doelsoorten. Zo is eenvoudig op te zoeken welke woonwensen bijvoorbeeld een huismus heeft en hoe je deze woonwensen kunt toepassen in ontwerpen. Hoe en waar je het beste een nestkast op kunt hangen, maar ook welke bomen en struiken je het beste kunt planten.

Noor Aghina: “Wist je dat bijvoorbeeld een tamme kastanje in je tuin ongeveer 11 verschillende soorten insecten aantrekt, maar een zomer- of wintereik wel 423. En een wilg maar liefst 450. Deze gids is dus ook erg handig voor mensen die hun tuin natuurinclusief in willen richten. We willen mensen dan ook inspireren dat te doen. Dat willen we samen met Vogelbescherming verder uitwerken in een nieuw project.”

Download de gids Natuurinclusief Ontwikkelen

De gids Natuurinclusief Ontwikkelen download je hier

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl

Vogels en nieuwbouw

Vogelbescherming ziet het als een belangrijke taak om samen met projectontwikkelaars en beleidsmakers vogelvriendelijke oplossingen aan de tekentafel een plek te geven. Want dankzij vogels komen dorpen en steden pas écht tot leven.

Draag een steentje bij