Alle berichten

Miljoenen vogels boven Nederland

Geplaatst op 2 oktober 2018

Begin oktober is de vogeltrek op zijn hoogtepunt. Miljoenen vogels vliegen over Nederland heen, het is een van de meest spectaculaire natuurfenomenen. Op zaterdag 6 oktober aanstaande vindt daarom de jaarlijkse internationale vogelteldag, de Euro Birdwatch plaats. Ook Vogelbescherming Nederland doet dit jaar weer mee. Tienduizenden liefhebbers in heel Europa trekken deze dag naar buiten om de trekvogels te tellen. In Nederland gebeurt dit op meer dan 150 telposten. Vogelbescherming maakt op zaterdagavond in samenwerking met trektellen.nl de top 10 van meest getelde trekvogels in ons land bekend.

Ganzen, kieviten, buizerds en veel andere trekvogels kun je in deze tijd van het jaar in recordaantallen zien. Maar het is vooral de trek van zangvogels die de najaarstrek tot een belevenis maakt. Spreeuwen, vinken, sijzen, veldleeuweriken, graspiepers en koperwieken die met duizenden tegelijk doortrekken. En altijd kans op bijzondere soorten als beflijsters, kruisbekken, grote gele kwikstaarten of klapeksters. De uiteindelijke bestemming is voor alle vogels weer anders. Bijvoorbeeld van de kleinere zangvogeltjes trekken de zwartkoppen en de tjiftjaffen meestal niet verder dan Zuid-Europa, terwijl de fitis, tuinfluiter en karekiet tot ver in Afrika reiken.

Enorme aantallen vogels

Hoe massaal de vogeltrek kan zijn, laten de cijfers ook zien. Zo werden op de Euro Birdwatch 2014 in Nederland maar liefst 1.425.405 vogels geteld en bijna 200 verschillende vogelsoorten waargenomen. Nog steeds een record. Afgelopen jaar werden er, mede door het regenachtige weer 246.189 vogels geteld. Spreeuw, vink en graspieper vormden de top 3.

Vogelbescherming verzamelt als BirdLife partner de telgegevens in ons land. Aan het begin van de avond op 6 oktober maakt Vogelbescherming in samenwerking met trektellen.nl de top 10 van de telgegevens bekend.

Meer over

eurobirdwatch vogeltrek

Deel dit bericht

Gerelateerde items

Populair