Navigatie overslaan
Grauwe gans / Jouke Altenburg Alle berichten

Miljoenen vogels boven Nederland

Geplaatst op 1 oktober 2019

Begin oktober is de vogeltrek op zijn hoogtepunt. Miljoenen vogels vliegen over Nederland heen, het is een van de meest spectaculaire natuurfenomenen. Op zaterdag 5 oktober vindt daarom de jaarlijkse internationale trekvogelteldag, de Euro Birdwatch plaats. Ook Vogelbescherming Nederland doet weer mee. Tienduizenden liefhebbers in heel Europa trekken zaterdag naar buiten om de trekvogels te tellen. In Nederland gebeurt dit op meer dan 150 telposten. Vogelbescherming maakt op zaterdagavond in samenwerking met trektellen.nl de top-10 van meest getelde trekvogels in ons land bekend.

Oktober = vogeltrektijd

Ganzen, kieviten, buizerds en veel andere trekvogels kun je in deze tijd van het jaar in grote aantallen zien. Maar het is vooral de trek van zangvogels die de najaarstrek tot een belevenis maakt. Spreeuwen, vinken, sijzen, veldleeuweriken, graspiepers en koperwieken die met duizenden tegelijk doortrekken.

En altijd kans op bijzondere soorten als beflijsters, parelduikers, bladkoningen of rode wouwen. De uiteindelijke bestemming is voor alle vogels weer anders. Zo trekken de zwartkoppen en de tjiftjaffen meestal niet verder dan Zuid-Europa, terwijl de fitis, boerenzwaluw en tuinfluiter tot ver in Afrika terecht komen.

Telpost Birdwatch/ Hans van de Laar Telpost Birdwatch/ Hans van de Laar

Door weer en wind: de verwachting

Of de trekvogels zaterdag gaan vliegen, en hoeveel het er worden, is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden in Nederland en de landen ten noorden en oosten van ons. Een lichte zuidwestenwind is ideaal voor trektellers, want dan vliegen de vogels vaak laag en zijn ze makkelijk te zien en te horen. Een beetje regen is daarbij geen probleem.

Voor de vogels is een (noord)oostenwindje het beste, want dan hebben ze rugwind. Voor de telling is dat minder goed, want ze vliegen dan vaak te hoog om goed waargenomen te kunnen worden. De weersverwachting voor zaterdag is momenteel redelijk: lichte zuidoostenwind en af en toe een spatje regen. En doordat het weer de komende dagen vrij slecht blijft zullen veel trekvogels hun reis nog wat uitstellen. Zo zijn afgelopen zaterdag 280.000 vinken vertrokken uit het Zuid-Zweedse Falsterbo en die werden geconfronteerd met slecht weer onderweg. Een weersomslag in de loop naar zaterdag zou dus welkom zijn!

Enorme aantallen vogels

Hoe massaal de vogeltrek kan zijn, laten ook de cijfers zien. Wie vorig jaar rond deze tijd omhoog keek zag een onophoudelijke stroom van vinken. Tijdens de Euro Birdwatch werden er maar liefst 670.000 geteld, een absoluut record. De vink eindigde daarmee op de eerste plek, gevolgd door de spreeuw en graspieper. In totaal werden er afgelopen jaar ruim 1,3 miljoen vogels geteld en 207 soorten, net geen nieuw record.

Vogelbescherming verzamelt als Partner van koepelorganisatie BirdLife International de telgegevens in ons land. Aan het begin van de avond op 5 oktober maakt Vogelbescherming in samenwerking met trektellen.nl de top-10 van de telgegevens bekend.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Meimaand Kijkermaand

Begin het buitenseizoen goed! Tijdens de Meimaand Kijkermaand krijg je op alle optiek van ons eigen merk 10% korting. Leden van Vogelbescherming krijgen korting bovenop de ledenkorting. Hét moment om een verrekijker aan te schaffen.

Bekijk de aanbiedingen