Navigatie overslaan
grote stern / Mark van Els-MijnVogelweb Alle berichten

Meekijken in broedkolonie van grote stern

Geplaatst op 12 april 2016

De grote stern is een van meest karakteristieke broedvogels van de Nederlandse kust. Elegant wiekend boven de golven en duikend op vis. De meeste Nederlanders zullen grote sterns met name in Zeeland of het Waddengebied tegenkomen. Vooral daar zijn de spectaculaire broedkolonies van soms duizenden vogels te vinden. Maar sinds kort kan iedereen ze thuis bewonderen dankzij een webcam op Texel.

Rust en ruimte voor grote sterns

Geschikte broedplaatsen voor grote sterns zijn schaars geworden aan de Nederlandse kust. De sterns houden van kale of schaars begroeide eilanden waar geen recreanten of landroofdieren komen. Niet alleen zijn dit soort plekken schaars in ons land, broedkolonies worden ook steeds vaker weggespoeld door de toegenomen voorjaarsstormen als gevolg van de klimaatverandering. Om dit tekort te compenseren en de sterns meer rust en ruimte te geven, worden langs de Nederlandse kust broedeilanden aangelegd. Op veel locaties gebeurt dat binnendijks, want daar kunnen de nesten niet wegspoelen. Utopia op Texel, een fraai binnendijks natuurgebied van Natuurmonumenten, is daar een goed voorbeeld van.

En dat hebben de grote sterns ontdekt. De afgelopen twee jaar broedden er op Utopia tot wel bijna 7000 paar grote sterns. Van die broedkolonie kunnen we sinds begin april live meegenieten via de webcam van Beleef de Lente.

14.000 vogels op een kluitje

Begin april zijn de grote sterns overigens nog lang niet allemaal gearriveerd en zijn ze ook niet altijd in beeld. De eerste weken van het broedseizoen kenmerken zich namelijk door grote onrust. De vogels zitten vaak dicht opeen op de nog kale schelpenstranden. Ze vliegen soms, zonder echt aanwijsbare reden, massaal op en zijn dan zomaar enige tijd weg. Soms is er wel degelijk een duidelijke reden om weg te vliegen. Als slechtvalkenhaviken of kiekendieven op visite komen.

De komende weken zal het aantal vogels echter naar alle waarschijnlijkheid sterk toenemen tot hopelijk opnieuw de maar liefst 14.000 vogels die er vorig jaar te bewonderen waren. Vervolgens gaan er steeds meer vogels baltsen en uiteindelijk zullen snel de eerste eieren komen.

Een onbetrouwbaar sujet

Maar... bij de nomadische en notoir onvoorspelbare grote stern weet je het nooit. Waar het ene jaar nog trouw wordt gebroed, kan een kolonie een jaar later ook zomaar geheel verlaten worden. Er is niet altijd een peil op te trekken en we weten nog steeds niet precies waarom grote sterns soms wel en soms niet voor een broedplek kiezen. Het zal ongetwijfeld met voedselbeschikbaarheid, rust en veiligheid te maken hebben, maar onderzoekers hebben er nog steeds niet precies de vinger op kunnen leggen.

Het wordt hoe dan ook spannend de komende weken. Blijven ze op Utopia? Gaan ze er weer massaal broeden? Hoeveel jongen worden er groot? En misschien verschijnen er ook nog andere onverwachte (dwaal)gasten voor de camera. Bijvoorbeeld de dit weekeinde ontdekte zeldzaamheid Forsters Stern die ook vlakbij de camera op Utopia rondhangt.

Beleef mee hoe de sterns baltsen, synchroon opvliegen, eindeloos krijsen, hun nest precies op pikafstand van elkaar bouwen, eieren leggen en visjes aanvoeren voor hun kroost. Het hopelijk prachtige vogelspektakel is live te aanschouwen via www.beleefdelente.nl.