Navigatie overslaan
Witte kwikstaart / Jelle de Jong Alle berichten

Massale steun voor Europese Boer-tot-Bordstrategie en verduurzaming landbouw

Geplaatst op 4 november 2021

Afgelopen dinsdag heeft het Europees Parlement gekozen voor een omslag in de Europese landbouw. De Boer-tot-Bordstrategie (Farm-to-Fork), opgesteld door Eurocommissaris Frans Timmermans, is met 452 stemmen aangenomen met een ruime meerderheid. In deze strategie zijn concrete afspraken vastgelegd op het gebied van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen en mest. Natuur- en milieuorganisaties, waaronder Vogelbescherming, WWF NL, Natuurmonumenten, LandschappenNL, SoortenNL en Natuur & Milieu, roepen de landelijke politiek op om de afspraken te verankeren in nationaal beleid.

De Boer-tot-Bordstrategie moet bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw en een toename van de biodiversiteit op het platteland en in de natuur. In 2030 moet het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw met 50% worden teruggebracht en het gebruik van mest met 20%.

Boer-tot-bord in regeerakkoord

Na de massale steun in het Europees Parlement is het nu de taak van de verschillende Europese lidstaten om de strategie om te zetten in nationaal beleid. Natuur- en milieuorganisaties waaronder Vogelbescherming roepen op om de doelstellingen uit de Boer-tot-Bordstrategie op te nemen in het regeerakkoord en het nationaal beleid zoals het Actieprogramma Nitraatrichtlijn, de gewasbeschermingswetgeving en het Nationaal Strategisch Plan (NSP), waarmee de Europese landbouwsubsidies (GLB) vanaf 2023 verdeeld worden in Nederland.

Bereiken doelen

Het Actieprogramma Nitraatrichtlijn regelt het Nederlandse mestbeleid vanaf 2022. Het ministerie van landbouw verwerkt nu de reacties uit de publieke consultatie daarover. De natuur- en milieuorganisaties roepen het ministerie op om in het definitieve Actieprogramma op te nemen dat het gebruik van mest in 2030 met 20% moet zijn afgenomen.

Daarnaast staat in het Actieprogramma en in het NSP dat er verplichte bufferstroken moeten komen langs water om uitspoeling van mest en pesticiden te voorkomen. Met effectieve inzet van de GLB- gelden kunnen agrarische bedrijven vervolgens geholpen worden bij de benodigde transitie naar een natuurinclusieve landbouw die de biodiversiteit bevordert.

Sterker, gezonder, mooier

Met de Boer-tot-Bordstrategie kan Nederland nu ambitieus aan de slag en kan de kwetsbare natuur op het platteland zich herstellen. Door een minder strakke functiescheiding tussen natuur en landbouw is meer ruimte voor biodiversiteit, waardoor de plattelandsnatuur wordt versterkt. Bovendien wordt het platteland voor mens en dier gezonder en ontstaat een mooier landschap.

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer