Navigatie overslaan
Alle berichten

Mansveld sluit vergassen vogels bij Airport Lelystad niet uit

Geplaatst op 31 maart 2015

Staatssecretaris Mansveld heeft vandaag in een interview met Omroep Flevoland aangegeven het vergassen van groepen ganzen rondom Lelystad Airport, net als bij Schiphol, niet uit te sluiten. Vogelbescherming is hierdoor geschokt, omdat het aangeeft dat de onderbouwing voor de uitbreiding van de luchthaven niet deugt.

Onderbouwing

Tot nu toe werd in de onderbouwing van het besluit om Lelystad Airport uit te breiden tot een verkeersluchthaven aangegeven dat het risico op vogelaanvaringen bij een gegroeid Lelystad Airport lager is dan op Schiphol. Dat was de reden waarom geen extra maatregelen nodig zouden zijn om de vliegveiligheid te kunnen garanderen.

De uitspraak van de staatssecretaris staat hier haaks op. De staatssecretaris liet vandaag in een interview met Omroep Flevoland weten dat ze niet uitsluit dat er duizenden ganzen gevangen en vergast moeten worden, mochten ze een te groot risico vormen. Met deze uitspraak laat de staatssecretaris zien dat er voorafgaand aan het besluit tot uitbreiding van de luchthaven onvoldoende onderzoek gedaan is naar de risico’s van vogelaanvaringen. Vogelbescherming wijst er samen met de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland al langere tijd op dat de onderbouwing voor de uitbreiding niet klopt.

Ernstige schending bescherming natuurgebieden

Vogelbescherming is van mening dat het op grote schaal doden van ganzen in de omgeving van Lelystad Airport een ernstige schending van de bescherming van belangrijke natuurgebieden als de Oostvaardersplassen betekent. Vogelbescherming zal zich hier zeker tegen verzetten.