Navigatie overslaan
Alle berichten

Luisteren naar vogels: roodborsttapuit

Geplaatst op 5 maart 2014

Al in februari, maar vooral in maart kunnen we de zang van de roodborsttapuit horen. De zang is snel en een tikje metalig van klank, met regelmatig krassende tonen. Het lijkt niet op dat van het veel zeldzamere en verwante paapje, dat veel langzamer zingt en meer imitaties van andere vogels gebruikt.

Vrouwtjes behagen

De mannetjes roodborsttapuit laten de zang horen vanaf een heidestruikje, maar ook wel vanuit hogere struiken of bomen. Om de vrouwtjes te behagen, zingen ze zelfs in een heel mooi baltsvluchtje, waarbij ze langere tijd op één plek in de lucht blijven hangen.

Waar vind je ze?

Roodborsttapuiten vinden we vooral op de heide en in de duinen, maar ook in kleinschalig cultuurland en open gebieden met ruigte en rietland.

Luister hier naar de zang van de roodborsttapuit.