Navigatie overslaan
Dwergstern / Shutterstock Alle berichten

Dwergstern / Shutterstock

Lang broedseizoen op het Verklikkerstrand

Geplaatst op 27 juli 2021

Vaste bezoekers weten het al lang: het Verklikkerstrand bij Burgh-Haamstede is een bijzonder natuurstrand. Zo is het één van de weinige plekken in Nederland waar nog diverse vogelsoorten op het strand broeden. Vogels als strandplevier, bontbekplevier en dwergstern, stuk voor stuk bedreigde soorten van de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Op dit moment is het broedseizoen nog in volle gang.  Omdat het voor deze vogels niet makkelijk is om tussen de wandelaars en badgasten hun jongen groot te brengen, worden ze een handje geholpen.

Al sinds 2018 worden door Staatsbosbeheer tijdens het broedseizoen delen van het Verklikkerstrand afgezet met touw. Binnen deze afzettingen kunnen vogels veilig broeden en worden ze niet onder de voet gelopen. De natuur laat zich echter niet altijd sturen: ook buiten deze afzettingen wagen de vogels regelmatig een broedpoging. Hiervoor staan de leden van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland (NVSD) paraat. Zij controleren regelmatig of er nieuwe nesten zijn en maken zo nodig een kleine, extra afzetting. Ondersteund door Vogelbescherming Nederland voorzien zij bovendien strandbezoekers van de nodige informatie over broedvogels en andere unieke natuurwaarden van het Verklikkerstrand.

Bontbekplevier / Charles Daniels

Goede ouders

Bijzonder aan het Verklikkerstrand is dat bijna alle vogelsoorten die op stranden kúnnen broeden, dat hier ook doen. Het broedseizoen begint met bontbekplevieren, die vanaf april hun eerste nestjes maken. Hoewel nest een groot woord is voor een simpel kuiltje met eieren. Op andere vlakken zijn bontbekplevieren echter ijverige ouders: zij verdedigen hun kroost tegen roofdieren en staan erom bekend deze weg te lokken door met hangende vleugels te doen alsof zij zelf een gewonde en makkelijke prooi zijn. Dit jaar werden er vier broedgevallen van de bontbekplevier vastgesteld, plus nog zeven langs de rest van de kust van Westerschouwen. Ook kleine plevier en scholekster werden broedend aangetroffen binnen de afzettingen.

Zeldzaamheden

Een andere vaste bewoner van het Verklikkerstrand is de zeldzame strandplevier. Met nog slechts zo’n 150 broedparen in Nederland is elk exemplaar van deze soort van belang. De strandplevier is erg gesteld op rust en komt op stranden vrijwel alleen tot broeden als hij voldoende ruimte heeft en weinig verstoord wordt. De vrijwillige vogelbeschermers zijn erg tevreden over de vijf nesten die dit jaar gevonden zijn. De verrassing van het jaar was een broedend paartje dwergsterns. Deze soort heeft zes jaar geleden voor het laatst op het Verklikkerstrand gebroed. Helaas is de dwergstern erg gevoelig voor verstoring en hun broedpoging viel samen met een periode van mooi weer en grote bezoekersaantallen. Zeer regelmatig verlieten zij het nest door allerlei menselijke activiteiten om hen heen. Of het daardoor komt is niet te zeggen, maar er zijn geen kuikens uit het ei gekomen.

Strandplevier / Shutterstock

Aanlijngebod

Als broedgebied voor strandvogels is het Verklikkerstrand uniek te noemen in Nederland. Toch zijn ook hier nog verbeteringen mogelijk om te zorgen dat er nog meer kuikens groot kunnen worden. Om de broedvogels bescherming te bieden tegen loslopende honden – een belangrijke bron van verstoring – heeft de gemeente Schouwen-Duiveland met ingang van dit jaar een 24-uurs aanlijngebod ingesteld voor het hele Verklikkerstrand, dat geldt tussen 1 april en 15 september. Daarnaast werkt het landelijke project Het Groene Strand aan meer zaken om het natuurstrand nog waardevoller te maken. Zo wordt op steeds meer plekken handmatig afval geraapt en minder machinaal schoongemaakt. Hiermee wordt het aanspoelsel en alles wat daarin leeft gespaard, een belangrijk onderdeel van de voedselketen op het strand. In samenwerking met verschillende ondernemers op en rond het strand is de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer flink verminderd. Een vaste rijroute spaart de jongen duintjes en de broedvogels. Zo is er voor de natuurliefhebber steeds meer te genieten op het Verklikkerstrand!

Meehelpen strandbroeders te beschermen?

We zoeken vrijwillige vogelwachten die op verschillende stranden broedvogels beschermen door toezicht te houden en voorlichting te geven aan bezoekers. Ook het helpen bij afzettingen en doen van
waarnemingen is mogelijk.

Meer informatie

Geef voor de strandplevier

Het wordt drukker en drukker op onze stranden. En dat betekent dat de strandplevier steeds minder ruimte heeft. Er zijn nog maar zo’n 130 – 145 broedparen over. Vogelbescherming gaat nieuwe leefgebied inrichten in de monding van de Westerschelde.  

Doe mee en doneer

Meer over

strandplevier strandbroeders bontbekplevier zeeland dwergstern

Deel dit bericht