Navigatie overslaan
Lammergier jong / Birdphoto Alle berichten

Lammergier slachtoffer van windmolen

Geplaatst op 26 mei 2021

Ten zuiden van Kreileroord in de Wieringermeer (NH) is op 26 mei ‘s morgens een jonge lammergier doodgevlogen tegen een windmolen. De lammergier is een zeer zeldzame vogel in Europa, met een populatie van slechts 1300 exemplaren. “Dit had echt voorkomen kunnen worden door het treffen van technische maatregelen, zoals stilstandvoorzieningen”, zegt Hans Pohlmann van de Vulture Conservation Foundation. Vogelbescherming pleit voor toepassing van dergelijke systemen op grotere schaal in Nederland en wijst daarnaast ook op het belang van een juiste locatiekeuze van windparken.
Lammergier Angele / Corstiaan Beeke Lammergier Angele in Zeeland, 24 mei 2021 (foto: Corstiaan Beeke) Lammergier Angele / Corstiaan Beeke

Goed mis

De lammergier (met de naam Angele) is afkomstig uit Frankrijk en was voorzien van een kleine GPS-zender waardoor de precieze trekbewegingen van de lammergier in kaart kunnen worden gebracht. Omdat het systeem ook is uitgevoerd met een waarschuwingssysteem dat onverwachte vliegbewegingen van de vogel registreert, ontdekte Hans Pohlmann van de Vulture Conservation Foundation dat het goed mis was.

Onder een grote windmolen in een windpark van Enercon aan de Lange Middenmeertocht, ten zuiden van Kreileroord, werd de lammergier gevonden, dood. Pohlmann is er goed ziek van. “Het was niet nodig geweest. In Zeeland zijn windmolens uitgerust met detectoren die ervoor zorgen dat windmolens stil gaan staan als er grote roofvogels als zeearenden aan komen vliegen. Ook in Spanje zijn hele goede resultaten bereikt met toepassing van deze systemen, waardoor er aanmerkelijk minder vale gieren tegen windmolens aanvliegen.”

Lammergier Angele Angele met zender, 26 mei 2021 Lammergier Angele

Voorkomen vogelsterfte

Naast deze zogenaamde stilstandvoorzieningen met detectiesystemen, zou je ook windmolens ‘handmatig’ stil kunnen zetten als er sprake is van sterke vogeltrek of als er een grote zeldzame roofvogel in de buurt is, ‘shut down on demand’, heet dat. 

Vogelbescherming roept de eigenaren van windmolenparken daarom op om dit soort beschermingsmaatregelen toe te passen. Want ook zee- en visarenden, die sinds kort in Nederland broeden en waarvan de populaties nog erg kwetsbaar zijn, zijn gevoelig voor aanvaringen met windmolens.

In Noorwegen is onderzocht of het zwart verven van een wiek van een windturbine helpt om het aantal aanvaringsslachtoffers onder vogels te verminderen. Het toepassen van deze maatregel leverde 70 procent minder vogelslachtoffers op. Uit de eerste resultaten van hetzelfde onderzoek in Nederland is er, in tegenstelling tot Noorwegen, geen effect van de zwarte wiek en is er geen reductie in het aantal vogelslachtoffers. Mogelijk komt hier eind 2024 na het tweede jaar effectmeeting verandering in.

Windenergie-risicokaart

Vogelbescherming staat achter de grootschalige omschakeling naar duurzame energie, zoals windenergie, maar vindt niet dat dit ten koste mag gaan van de natuur en biodiversiteit. Windmolens geven niet alleen risico op aanvaringsslachtoffers wanneer ze op belangrijke vogeltrekroutes geplaatst worden. Ook kunnen ze ten koste gaan van het leefgebied van vogels wanneer ze op verkeerde plekken worden geplaatst, zoals in natuurgebieden of weidevogelkerngebieden. Veel vogels mijden van nature dergelijke obstakels in het landschap en zullen er niet meer gaan broeden of rusten. We pleiten daarom voor zorgvuldige locatiekeuze en wijzen op het bestaan van de windenergierisicokaart die het ministerie van LNV heeft laten maken.

Zie ook www.vogelbescherming.nl/energietransitie

De laatste dagen van Angele

De lammergier is een enorme roofvogel, met een gewicht van 4 tot 7 kilo en een spanwijdte tot 2,8 meter. Door vervolging en vergiftiging was de lammergier in Europa nagenoeg uitgeroeid. Met enige regelmaat duiken in Nederland lammergieren op van diverse herintroductieprojecten; uitgezette én in het wild geboren vogels, voorzien van zenders of gemarkeerd met gebleekte veren.

Lammergier Angele die zich doodvloog in Noord-Holland is geboren op 21 februari 2020 in de dierentuin van Liberec, Tsjechië. Op 28 mei 2020 werd de vogel voorzien van een GPS-zender en uitgezet in Baronnies, Haute-Provence, Frankrijk waar al enige tijd een herintroductieproject loopt. De winter spendeerde hij in de Provence en de Vercors, waarna hij vanaf 14 mei jl. ging zwerven. Eerst naar het Centraal Massief, waar hij enkele dagen verbleef. Op 20 mei vloog Angele verder naar het noordwesten. Hij passeerde op 22 mei Parijs, op 23 mei Duinkerken, en vloog daarna ten noorden van Blankenberge (Vlaanderen) even over zee. Op 23 mei bracht hij de nacht door in de polder bij Dreischor en op 24 mei bij Ouddorp, Goeree (ZH), waarna hij naar het noordoosten vloog, over Rotterdam en ten westen van Amsterdam om uiteindelijk in het Robbenoordbos op de avond van 25 mei een slaapplek te vinden. Hier vertrok hij op 26 mei om 08:36u, omzeilde eerst nog tientallen windmolens, waarna hij uiteindelijk toch zijn dood vond, om 09:27u.

Verder lezen via de website van Vulture Conservation Foundation.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Vogels en de energietransitie

Vogelbescherming is groot voorstander van de energietransitie, mits er voor echt duurzame oplossingen gekozen wordt. Dat betekent geen windmolens en zonnepanelen in belangrijke vogelgebieden!

Help mee en laat van u horen