Navigatie overslaan
Havik / Ruud van Beusekom Alle berichten

Onkruidbestrijdingsmiddel mogelijk giftig voor jonge haviken

Geplaatst op 18 december 2023

In het pilot-onderzoek 'Herbiciden en veerverlies bij roofvogels' is een herbicide in haviken aangetroffen die kan verklaren waarom jonge haviken hun vliegveren verliezen en doodgaan. Het onderzoek is uitgevoerd door de Werkgroep Roofvogels Nederland en CLM Onderzoek & Advies. 

Verliezen van vliegveren

Sinds de jaren '90 van de vorige eeuw wordt bij roofvogels het fenomeen ‘pinching-off’ waargenomen. Hierbij verliezen kuikens in het nest (een deel van) hun vliegveren. De laatste 10 jaar zien waarnemers van de Werkgroep Roofvogels Nederland zelfs dat kuikens al hun veren verliezen, inclusief hun nestdons. Dit heeft grote gevolgen want de aangetaste jongen kunnen niet uitvliegen en overlijden.

Sectie op deze kuikens laat symptomen zien van de ziekte Ochronose, die ook bij mensen bekend is. De huid vergeelt, bindvliezen rondom de pezen vertonen zwarting en in ernstige gevallen ontstaan afwijkingen aan het hart. Onkruidbestrijdingsmiddelen die behoren tot de zogeheten fenyl-herbiciden blokkeren in planten het 4-HPPD enzym, dat een rol speelt in de fotosynthese. Bij dieren blokkeren deze herbiciden het enzym dat zorgt voor de afbraak van gifstoffen in het aminozuurmetabolisme. Als dit enzym niet goed werkt, ontstaat Ochronose. 

Havik / Marco Latooij Fotogalerij Havik / Marco Latooij Fotogalerij

Onkruidbestrijdingsmiddelen in voedsel havik

In een pilot-onderzoek is spier-, kapsel- en nier/lever-weefsel onderzocht bij drie kuikens uit drie nesten van haviken met duidelijke pinching-off-symptomen en verschijnselen van Ochronose. Bij alle drie de haviken is de stof tembotrione aangetroffen.

Tembotrione is een 4-HPPD blokkerend herbicide, die in Nederland op naar schatting een derde tot de helft van het maïsareaal wordt toegepast om onkruid te bestrijden. De gifstof kan opgenomen worden door zoogdieren en vogels, waaronder duiven, die zich voeden met akkerkruiden en jonge landbouwgewassen. Als deze ten prooi vallen aan haviken wordt de gifstof doorgegeven. Dit kan bij de havik acute en/of chronische effecten veroorzaken, afhankelijk van de giftigheid, dosis en duur van de blootstelling.

Vervolgonderzoek nodig

Het is verontrustend dat roofvogels (ook) gevoelig lijken te zijn voor onkruidbestrijdingsmiddelen die veel in Nederland worden toegepast. Het veelgebruikte onkruidbestrijdingsmiddel tembotrione zou door zijn werkingsmechanisme de waargenomen symptomen goed kunnen verklaren.

Hoewel er nog veel onduidelijk is, ontstaat er een zorgwekkend beeld ten aanzien van dit type bestrijdingsmiddelen. Dit is aanleiding voor verder onderzoek naar de effecten van deze stoffen bij andere soorten en de route van deze stoffen vanaf de toepassing in het veld tot de vergiftigingsverschijnselen bij roofvogels. Het sterke vermoeden van een dergelijke relatie zou de autoriteiten - het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en de provincies - moeten motiveren om het gebruik van tembotrione (en andere herbiciden met hetzelfde werkingsmechanisme) te heroverwegen.

In het kader van de natuurbeschermingswetgeving is het de vraag of aan de gebruiksvoorwaarde dat negatieve effecten op beschermde soorten op voorhand uitgesloten kunnen worden, kan worden voldaan.

Meer weten?

Kijk op de website van CLM Onderzoek & Advies voor het volledige rapport ‘Herbiciden en veerverlies bij roofvogels’.

Dit pilot-onderzoek is uitgevoerd door CLM Onderzoek & Advies, Werkgroep Roofvogels Nederland en Zoological Museum Netherlands en gesteund door Triodos Foundation en Vogelbescherming Nederland.

Onderzoeker Arnold van den Burg was te gast bij Vroege Vogels van BNN/VARA om het rapport toe te lichten.

Geef voor vogels

Vogels zijn er altijd en bijna overal. Ze bezorgen ons plezier en blijven ons verwonderen. Toch is de aanwezigheid van vogels niet vanzelfsprekend. Veel vogels hebben het moeilijk of dreigen zelfs uit ons land te verdwijnen. Help ook mee.

Doneer nu

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International