Navigatie overslaan
Kraanvogel / Shutterstock Alle berichten
Kraanvogel / Shutterstock Gert Ottens

Door Gert Ottens
Medewerker Vogelbescherming

Kraanvogels: groei door ruimte en rust

Geplaatst op 28 juni 2018

Met sommige soorten op de Rode Lijst gaat het juist goed, zoals de kraanvogel. Toch staat de soort als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst ingeschaald. Dat komt omdat deze trompetters nog niet zo lang in Nederland broeden en zo nog steeds tot de zeldzame broedvogels behoren, al gebeurt dat steeds vaker.

Met sprongen vooruit

Met de kraanvogels gaat het in Nederland naar verhouding goed. De populatie neemt sinds het eerste broedgeval in 2001 nog steeds toe.
Eerst gebeurde dat nog met horten en stoten, in het Fochteloërveen zelf (waar ook het eerste nest werd gevonden), maar de laatste jaren worden er steeds meer broedparen vastgesteld. Het Fochteloërveen is nog altijd het kerngebied voor de soort, met 4-9 broedparen. De laatste jaren breiden de broedende kraanvogels zich langzaam uit naar andere gebieden, vooral in het noorden en oosten van het land.
De Nederlandse broedpopulatie telt momenteel zo’n 14-20 paren, waarvan ongeveer 14 paren ook daadwerkelijk broedpogingen onderneemt en de rest aanwezig is in geschikt biotoop, maar dus nog niet tot broeden is gekomen.

Kraanvogel / Jelle de Jong Kraanvogel / Jelle de Jong

Vanuit het oosten

De vestiging in Nederland van de kraanvogel kwam niet uit de lucht vallen. Nadat eerst de populaties van Noord- en Oost-Europa flink groeiden, was Duitsland aan de beurt. De sterke toename van de broedpopulatie aldaar uitte zich vervolgens in een westwaartse uitbreiding, tot in ons land aan toe dus.
De vestiging van diverse – nog niet broedende – territoriale paren op meerdere locaties wijst bovendien op een verdere uitbreiding in de komende jaren. En ook binnen ons land zal dit vanuit het oosten gebeuren, al geeft de aanwezigheid van een paar kraanvogels in de zuidwestelijke Delta aan dat het ‘overal’ kan.

‘Stille’ venen

Kraanvogels zijn nogal gevoelig voor verstoring en daarom zoeken ze bij voorkeur grote gebieden op. In Nederland zijn dat vooral goed beschermde, rustige en natte hoogveengebieden. En al leert de ervaring in het buitenland dat ze ook in kleinere gebiedjes toekunnen (soms zelfs open, natte plekken in het bos), blijft rust wel heel belangrijk.

In het drukke Nederland zou dit wel eens de beperkende factor kunnen zijn bij een verdere toename. Aandachtspunt bij voor het publiek afgesloten gebieden is bijvoorbeeld verstoring door laagvliegende helikopters en luchtballonnen.

Voorlopig gaat het kraanvogels voor de wind en hopelijk kunnen we nog lang genieten van hun getrompetter en prachtige baltsdans.

Nationale Kijkerweek

Begin het buitenseizoen goed! Tijdens de Nationale Kijkerweek krijg je op alle optiek van ons eigen merk 10% korting. Leden van Vogelbescherming krijgen korting bovenop de ledenkorting. Hét moment om een verrekijker aan te schaffen.

Bekijk de aanbiedingen

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels