Navigatie overslaan
Winterkoning / Daniele-Occhiato AGAMI Alle berichten

Knus overwinterende winterkoningen

Geplaatst op 15 maart 2023

De ‘boertjes’ kwamen dit jaar niet terug in hun nestje boven de voordeur bij Wil Leurs. Het was een stille bedoening, tot het ging vriezen en vier mysterieuze gasten zich aandienden voor het gebruik van het oude nest. Wie dat waren? Wil kwam er gelukkig achter.

In mei 2020 begon een paartje boerenzwaluwen onder het afdak bij de voordeur aan de bouw van een riant en comfortabel nest. Vanaf de keukentafel konden we die bouwactiviteiten mooi volgen. Het bouwmateriaal werd vanuit de directe omgeving aangevoerd en bestond uit zorgvuldig uitgekozen grasstrootjes en kleine klontjes keileem. In amper 14 dagen was de klus geklaard en kon het broeden beginnen.

Boerenzwaluwen nest / Wil Leurs AGAMI Vanaf de keukentafel konden we het boerenzwaluwennest goed zien. Boerenzwaluwen nest / Wil Leurs AGAMI

Graag de voordeur mijden

Het uitbroeden van de eitjes en het voeren van de jongen was, zittend aan de keukentafel, goed te volgen. Na enkele weken werden de kleine hongerige bekjes zichtbaar die net boven de nestrand uitstaken. De jonge zwaluwen groeiden als kool en rap werden deze bekjes bekken. Vanaf week drie staarde vier jonge boerenzwaluwen, vanuit het inmiddels veel te kleine nestje, naar die vreemde mensen aan de keukentafel.

Om de boel niet al te veel te verstoren hing er bij het pad naar ons huis een brief voor iedere bezoeker, met de boodschap ‘Graag de voordeur mijden i.v.m. broedende zwaluwen’. Zo konden de jonge zwaluwen in alle rust groot worden.

Boerenzwaluwen op nest / Wil Leurs AGAMI Om de boel niet te verstoren, hing er bij het huis een brief voor iedere bezoeker met instructies. Boerenzwaluwen op nest / Wil Leurs AGAMI

Geen nestbouw-inspanningen

Na het broedseizoen, toen de zwaluwen al lang en breed vertrokken waren naar het zuiden, hebben we het nestje gewoon laten hangen. En in 2021 werd er natuurlijk in hetzelfde nest opnieuw en succesvol gebroed door de boertjes. Dit jaar geen inspanningen om een heel nest te bouwen, hoogstens een grote voorjaarsschoonmaak. Wat nieuwe stoffering en een bezem erdoor en klaar was het nestje voor dat broedseizoen. In de nazomer van 2021 vertrok de familie boerenzwaluw weer naar het zuiden.

Wie of wat gebruikt het nest?

Helaas kwamen ze in 2022 niet terug… Het bleef angstvallig stil rond het nestje. Het hing onder het afdak bij de voordeur als een stille getuige van betere tijden.

Maar, deze winter, in de periode voor Kerst toen het even pittig vroor, ontdekten we ineens verse vogelpoepjes bij de voordeur precies onder het oude zwaluwnest! Het nest was weer in gebruik, maar door wie of wat? Overdag was er geen leven te ontdekken in en om het nestje dat we zo goed in de gaten hielden. Maar toen we na zonsondergang met een zaklampje in het nest schenen werd de vraag beantwoord.

Winterkoning / Markus Varesvuo AGAMI Vorig jaar bleef het angstvallig stil rond het nestje, tot in de winter de winterkoningen kwamen. Winterkoning / Markus Varesvuo AGAMI

Winterkoningen gebruiken óók zwaluwnesten

Vier winterkoninkjes zaten knus en veilig tegen elkaar aan gedrukt om de nacht warm door te komen. Ook in januari dit jaar, tijdens een paar winterse dagen met nachtvorst, ontdekten we verse vogelpoepjes onder het zwaluwennest en bleken er winterkoninkjes te overnachten.

We hadden wel eens gehoord dat deze kleine opdondertjes de nacht doorbrengen in groepsverband. Als je zoekt op internet vind je al snel berichten over winterkoninkjes die samen de koude winternacht doorbrengen in oude spechtenholen of nestkastjes. Nu weten we dat ze ook oude nestjes van boerenzwaluwen gebruiken!

Mijn tuin een vogelparadijs

Word jij ook zo blij van vogels in je tuin of op je balkon? Hang je wel eens een vetbolletje voor ze op? Je kunt nog meer doen. Doe de gratis Postcode Vogelcheck en ontdek welke vogels in jouw buurt leven en hoe je deze vogels kunt helpen.

Postcode Vogelcheck

Online cursus Tuinvogels van Nederland

In deze gratis vogelcursus voor beginners leer je van Nico en Camilla in tien vogellessen veel tuinvogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes. Je ontvangt meteen de eerste vogelles per mail.

Inschrijven gratis tuinvogelcursus