Navigatie overslaan
Willem Veenhuizen / Fred van Diem Alle berichten

Willem Veenhuizen haalt de vogels naar de stad

Geplaatst op 31 oktober 2021

Willem Veenhuizen is een echte Stadsvogeladviseur. Zijn er initiatieven in een wijk, dan weet de gemeente hem te vinden en mag hij aan de slag met de uitvoering van de plannen. Andersom geldt hetzelfde. Voordat een renovatieproject van start gaat, kijkt Willem mee. En als het mis gaat – bijvoorbeeld omdat de nestkasten voor de huismussen niet goed worden ingebouwd - grijpt hij in. En dat allemaal voor meer vogels in de stad.

Stadsvogeladviseur

 

Naam: Willem Veenhuizen (69)

Gemeente: Breda

Dagelijks leven: Gepensioneerd groenontwerper

Focussoort: Huismus/huiszwaluw

Stadsvogeladviseur sinds: 2009

Willem Veenhuizen kreeg de liefde voor natuur met de paplepel ingegoten. Zijn familie is nauw verbonden met Kroondomein Het Loo. Zo werkte zijn grootvader voor de Jachtkamer van de koninklijke familie, als parkwachter en hondenverzorger. Willem was als kind altijd buiten en kwam graag op Het Loo. Hij groeide zelf op in Breda. Zijn vader kwam naar Breda voor zijn werk en het gezin bleef daar wonen.

Vogeltuinontwerper

Dat Willem zelf ook iets met natuur ging doen, stond al in de sterren geschreven. Hij begon als boomverzorger en werkte voor hoveniersbedrijven. Terwijl hij zich steeds verder ontwikkelde, ging hij zich toeleggen op de inrichting van de plek waar hij werkte. Willem: “Je begint met een ontwerp voor een tuin en voor je het weet maak je een heel natuurbeheerplan. Naast de ontwerpen, ben ik ook altijd de uitvoering blijven doen. En in alles wat ik deed, stond de natuur bovenaan. Ik maakte al vogeltuinen toen die naam nog niet bestond.”

Vogeltuin / Hans Peeters Vogeltuin / Hans Peeters

“Als de gemeente of particulieren bij me aankloppen, ga ik altijd kijken. Ik geef dan vooral praktisch advies hoe het beter kan voor de vogels. Hoe ze moeten snoeien of hoe ze moeten maaien.”

Willem Veenhuizen

Landschap

Ook het grotere landschap werd door Willem ingericht. “Halverwege de jaren tachtig werkte ik mee aan de totstandkoming van de ecologische structuur vanuit de Brabantse Wal. Het Schelde-Rijnkanaal kreeg een wildovergang. Welke zoogdieren mochten vanuit West-Brabant naar Zeeland migreren en welke niet? Deze manier van werken was nieuw toen, de EHS (Ecologische hoofdstructuur) bestond nog niet.”

Oeverzwaluw / Elwin van der Kolk Oeverzwaluw / Elwin van der Kolk

Weidevogels

Als natuurliefhebber houdt Willem van alle vogels. Al in het begin van de jaren zestig sloot hij zich aan bij de KNNV-afdeling Breda. Onlangs vierde zijn club, de West Brabantse Vogelwerkgroep, haar 50-jarige bestaan. Willem is tot op de dag van vandaag actief lid. Zo organiseert hij geregeld vogelexcursies, onder andere naar het weidevogelgebied in de polder Lage Vught. Willem: “Daar zit een biologische boer met hart voor weidevogels. Die heeft broedparen grutto en wulp op zijn land. We hebben hem geholpen om, in overleg met het Waterschap, het waterpeil hoger te zetten. En er kwam er een oeverzwaluwwand. Ik kom er graag.”

Stadsvogels

Ook in de stad leven vogels waar Willem zich voor wil inzetten. Via Vogelbescherming begon hij eerst als Tuinvogelconsulent, maar dat werk groeide hem al snel boven het hoofd. “Ik werd niet alleen gevraagd voor achtertuinen, maar ook voor de golfbaan en de schooltuinen. Of ik dat alles even vogelvriendelijk in wilde richten. Omdat het niet alleen bij advies bleef, maar ik ook echt de handen uit de mouwen stak, was het al snel een dagtaak. Ik ben me toen gaan richten op mijn Stadsvogeladviseurschap. En dat levert ook genoeg werk op. Nabij Breda wordt een aantal natuurherstelprojecten gerealiseerd, bijvoorbeeld het doortrekken van rivier De Mark door Breda. Dat trekt weer vogels naar de stad en die moeten hier een plekje vinden.”

Huismus / Jouke Altenburg Huismus / Jouke Altenburg

Netwerk

Willem heeft – mede door zijn vroegere werk – veel kennis en een groot netwerk. Dat maakt hem de ideale Stadsvogeladviseur. Iedereen met een vraag over vogels weet hem te vinden.

Willem: “De gemeente stuurt mensen vaak direct door naar mij. Ik ga dan kijken, geef advies en zoek altijd naar een praktische oplossing. Ik heb ook goed contact met de stadsecologen. Zij staan open voor veranderingen, bijvoorbeeld met betrekking tot het maaibeheer. Soms loopt een project wat minder goed. Zo hebben we als Vogelwerkgroep net een bezwaarschift ingediend. Bij een groot renovatieproject heeft de projectontwikkelaar de pannen met nestvoorziening voor huismussen op een verkeerde manier ingebouwd. Dat proberen we nu terug te draaien, desnoods via juridische weg.”

Willem Veenhuizen / Fred van Diem Willem Veenhuizen / Fred van Diem

Willem: “Als de gemeente of particulieren bij me aankloppen, ga ik altijd kijken. Ik geef dan vooral praktisch advies hoe het beter kan voor de vogels. Hoe ze moeten snoeien of hoe ze moeten maaien. In Breda doet de gemeente het best goed, maar het kan altijd beter. De wethouder en de stadsecologen hebben een prima visie, maar in de uitvoering hapert het nog. Daar is meer scholing nodig, nieuwe machines wellicht. En ook een dosis creativiteit.”

Vrijwilliger worden

Word je ook vrijwilliger? Vogels en natuur beschermen? Met z'n allen komen we verder! We zoeken allerlei soorten vrijwilligers.

Help mee

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's