Navigatie overslaan
Alle berichten

In heel Nederland vogels beter beschermd dankzij het IJsvogelfonds

Geplaatst op 3 september 2015

Tientallen kleine en lokale vogelbeschermingsprojecten konden van start gaan dankzij steun van ons IJsvogelfonds. Vaak boeken zulke projecten mooie resultaten, bovendien leveren ze draagvlak en enthousiasme op voor de bescherming van vogels in heel ons land.

Het IJsvogelfonds werd in 2011 door Vogelbescherming, met steun van de Nationale Postcode Loterij, in het leven geroepen. De ijsvogel in de naam van het fonds is ontleend aan de mascotte van de Postcode Loterij. Het fonds is er dus niet – zoals wel eens wordt gedacht – alleen voor ijsvogels, maar voor álle Nederlandse vogels. Vanwege de mooie resultaten blijven we ook de komende jaren vogelwerkgroepen en andere betrokken natuurliefhebbers met het IJsvogelfonds financieel ondersteunen.

Een keur aan goede ideeën

De projecten die een bijdrage krijgen uit het IJsvogelfonds zijn heel divers. Enkele voorbeelden van de vaak creatieve ideeën die in de afgelopen twee jaar een financiële bijdrage kregen:

  • Gierzwaluwbescherming Nederland kreeg een bijdrage voor het maken van een poster over deze fascinerende vogel. De poster geeft informatie over gierzwaluwen en hun leefwijze, en tips voor de bescherming van deze soort. Hij wordt gebruikt om bewoners, bouwers en bestuurders voor te lichten en de juiste maatregelen te treffen bij werkzaamheden.
  • In een van de Reeuwijkse polders, de Middelburgse polder (200 ha) treft de Weidevogelgroep Reeuwijk e.o. jaarlijks nog veel weidevogels aan. Om het gebied te versterken met extra voedsel voor de weidevogels is een agrariër bereid gevonden om twee percelen deels in te zaaien met speciaal zaad. Het gaat om ‘kuikenlandzaad’, een speciaal mengsel dat vegetatie oplevert waarin een weidevogelkuiken veilig kan leven en goed prooi kan vinden. Het mengsel is nog aangevuld met zaden die ook voor andere soorten vogels aantrekkelijk zijn. De bloemen trekken door de insectenrijkdom bovendien veel boerenzwaluwen aan. Zelfs de zwarte stern die een polder verderop broedt, profiteert van de maatregelen.
  • Vogelwerkgroep Ken & Geniet, actief in het Brabantse Dongen en omgeving, ging in het najaar van 2014 aan de slag met het maken van een aantal nestelwanden voor ijsvogels. Met het plaatsen van informatiepanelen brengt de vogelwerkgroep mensen op de hoogte van het belang van de natuurwaarden van het gebied.
  • Op kinderboerderij Het Kukelnest in Goor wordt aan basisschoolkinderen altijd uitgebreid uitleg gegeven over ooievaars, alleen ontbrak het aan een echt ooievaarsnest in de buurt. Met hulp van het IJsvogelfonds, en na overleg met de Vogelwerkgroep van de plaatselijke NIVON-afdeling, is een paalnest geplaatst.
  • In Zwolle hebben bewoners in de wijk Dieze-Oost twee perceeltjes in de wijk geadopteerd en omgetoverd tot groene oases. Omdat er voor veel vogels nauwelijks nestgelegenheid was in de wijk zijn de gezamenlijke tuinen met elkaar verbonden door een lint van vogelhuisjes. Wijkbewoners raken nu meer bij de hen omringende natuur betrokken doordat ze het wel en wee van nestelende vogels van dichtbij kunnen volgen. Ook willen scholen in de buurt educatieve projecten koppelen aan het nestkastenlint.
  • In het centrum van Zeist ligt een braakliggend terrein dat voorlopig niet bebouwd zal worden. Stichting Beter Zeist beheert het gebiedje en probeert het een zo natuurlijk mogelijke bestemming te geven, waar omwonenden en bezoekers van kunnen genieten. Daar horen natuurlijk ook (stads)vogels bij, dus is vanuit het IJsvogelfonds een bedrag vrijgemaakt om nestkasten te laten maken, inheemse planten en struiken aan te schaffen en het tuinadvies van een Tuinvogelconsulent van Vogelbescherming te vergoeden.
  • Vogelwacht Limburg voert een nestkastenproject uit voor de steenuil in het heuvelland van Zuid-Limburg. Om vandaaruit de kolonisatie van Midden- en Noord-Limburg mogelijk te maken gaat men er onder meer ‘steenmarter-proof’ nestkasten plaatsen om zo het gebrek aan (veilige) nestgelegenheid op te lossen. Daarnaast zal men onder erfbewoners de ‘Erfwijzer Steenuil’ promoten, met daarin tal van tips hoe je het leefgebied van steenuilen veiliger en aantrekkelijker maakt.

Bekijk ze allemaal!

Zo draagt het IJsvogelfonds bij aan bescherming én draagvlak en kunnen steeds meer mensen van vogels genieten. Kijk op de IJsvogelfonds voor een overzicht van nog veel meer leuke projecten die gerealiseerd zijn.

Dien je eigen project in

Vogelbescherming nodigt alle vogelwerkgroepen en andere gepassioneerde vogelliefhebbers uit om innovatieve projecten in te dienen bij het IJsvogelfonds. Twee maal per jaar maakt het fonds bekend welke projecten gehonoreerd worden. De eerstvolgende deadline is 15 oktober 2015. Op de pagina van het IJsvogelfonds vind je het reglement en het deelnameformulier van het IJsvogelfonds en richtlijnen voor de projectvoorstellen.