Navigatie overslaan
Kleine zwaan / Jelle de Jong Alle berichten

Illegale aanleg zonnepanelen Weperpolder schaadt vogels

Geplaatst op 23 januari 2019

Vrijwel niemand zal ontkennen dat een wereldwijde energietransitie noodzakelijk is. Maar zoals het gaat met de zonnepanelen in de zandwinplas aan de Weperpolder in Friesland, moet het dus niet.

Belangrijke slaap- en rustplaats voor vogels

De zandwinplas bij de Weperpolder is een belangrijke slaap- en rustplaats voor vogels, waaronder verschillende soorten waarvoor het Natura 2000-gebied Fochteloërveen speciaal is aangewezen. Het gaat daarbij om de wilde zwaan, kleine zwaan, toendrarietgans, kolgans, slobeend en wintertaling. Het bedrijf GroenLeven wil een groot drijvend zonnepark op de zandwinplas plaatsen. Vogelbescherming heeft de initiatiefnemers via de gemeente erop gewezen dat bij de aanleg moet worden voldaan aan de strikte beschermingsvereisten, die gelden voor vogels en hun rustplaatsen op grond van de Wet natuurbescherming.

Illegale aanleg testpanelen

GroenLeven heeft op het laatste moment een ontheffing aangevraagd bij de provincie. Het bedrijf heeft niet gewacht met de uitvoering van de werkzaamheden. GroenLeven begon meteen met de aanleg van panelen zonder de vereiste ontheffing en vergunning. De provincie Fryslân sommeerde GroenLeven om het werk te stoppen. Maar zelfs een dwangsom mocht niet baten. Het leggen van de eerste ‘testpanelen’ werd afgemaakt: 1,5 ha (5.670 zonnepanelen) zijn op pontons geïnstalleerd. Tijdens deze werkzaamheden vermeden de watervogels massaal de zandwinplas. Er was duidelijk sprake van verstoring van deze belangrijke slaap- en rustplaats voor vogels.

De provincie zal nu een oordeel vellen over de illegale aanleg van de testpanelen en de eventuele gevolgen. De Wet natuurbescherming staat vooralsnog in de weg om nog meer panelen op de plas te leggen, omdat niet is voldaan aan de wettelijke vereisten.

De beoogde fase 2 van het zonnepark voorziet in 28.800 panelen en beslaat ca 6,7 ha. De zandwinplas is totaal 19,6 ha groot. Dat betekent dat goed onderzoek nodig is naar de effecten van het leggen van zonnepanelen voor de betrokken vogelsoorten. Op basis daarvan moet worden beoordeeld of, en zo ja onder welke voorwaarde, een ontheffing en vergunning kan worden verleend.

Hoe het wel moet

Het aanleggen van zonnepark Weperpolder wijst uit dat het plaatsen van zonnepanelen op het water en op land zorgvuldig en met inachtneming van de Wet natuurbescherming moet gebeuren. Er zijn veel plekken in Nederland waar zonnepanelen en windmolens geplaatst kunnen worden zonder natuurschade. Soms zal dat wat extra kosten dan in of bij een natuurgebied.

Maar daardoor blijft Nederland wel leefbaar. Leefbaar voor mensen, maar ook voor vogels en andere dieren. Die zijn vaak al de dupe van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Laat ze niet ook de dupe worden van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan.

WetlandWacht bij jou in de buurt

WetlandWachten van Vogelbescherming houden de belangrijkste wetlands van ons land nauwlettend in de gaten. Als er bedreigende ontwikkelingen zijn voor de natuur en vogels, komen ze direct in actie. Signaleer je zelf bedreigingen of wil je advies over natuurontwikkeling en de vogels in een wetland?

Neem contact op met een WetlandWacht

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws