Navigatie overslaan
Javan Green Magpie / Florian Richter Alle berichten

Het is stil in het bos

Geplaatst op 16 mei 2018

Zangvogels in Zuidoost-Azië worden op grote schaal weggevangen uit hun natuurlijke omgeving en komen in kooitjes terecht, als ze het al overleven. De Europese vereniging van dierentuinen, EAZA, maakt zich grote zorgen over deze schrikbarende afname en voert campagne om er wat aan te doen.

Het aantal zangvogels in Zuidoost-Azië (o.a. in Indonesië) gaat schrikbarend achteruit. Zo hard zelfs dat van verschillende soorten niet duidelijk is of ze nog in het wild voorkomen. En in ieder geval ook zo snel dat sommige soorten onvoldoende wettelijke bescherming krijgen.

Nieuwe campagne Silent Forest

EAZA wil iets doen aan de neergang en voert daarvoor tot en met 2019 campagne onder de titel Silent Forest. EAZA is een samenwerkingsverband van Dierentuinen en Aquaria uit Europa en het Midden-Oosten. Om deze campagne voor zangvogels tot een succes te maken, krijgen ze steun van veel dierentuinen en natuurorganisaties die actief zijn op dit gebied. Ook TRAFFIC, IUCN en BirdLife International, de koepelorganisatie van Vogelbescherming, hebben hun steun uitgesproken.

William van Lint, is werkzaam voor EAZA en actief bij de campagne betrokken. Hij is ook lid van de Ledenraad van Vogelbescherming. “Het gaat nu snel achteruit met de zangvogels in Zuidoost-Azië. Echt heel zorgwekkend. Als dierentuinen voelen we een verantwoordelijkheid om het uitsterven van soorten in het wild te voorkomen. Daar zetten we ons voor in via campagnes als Silent Forest.”

Vogels te koop  op de Pramuka Markt in Jakarta / Traffic Vogels te koop op de Pramuka Markt in Jakarta / Traffic Vogels te koop op de Pramuka Markt in Jakarta / Traffic

Wat speelt er precies?

“Er is natuurlijk het verlies van leefgebied. Maar deze campagne richt zich op de ongebreidelde handel in zangvogels. Op grote schaal worden de zangvogels uit het wild gevangen en verhandeld. Als de vogels dat overleven – vele gaan snel dood – eindigen ze in kooitjes als huisdier, of als prijsdier voor grootschalige zangwedstrijden. Ook komen ze in de pan terecht, of worden soms tot ‘medicijn’ verwerkt. Deze ontwikkeling gaat in een dusdanig tempo dat soorten dreigen uit te sterven in het wild. Of dat al zijn.”

Bali Myna / Simon Bruslund Bali Myna / Simon Bruslund Bali Myna / Simon Bruslund

Wat behelst de campagne?

“Op een aantal fronten hoopt EAZA verandering te bewerkstelligen. We willen een breder publiek informeren over deze brute praktijken. Ook het verbeteren van de relevante wetgeving en de handhaving ervan in de betrokken landen staat hoog op de agenda. Verder willen we via zes voorbeeldprojecten laten zien dat het mogelijk is vogelsoorten te redden. Deze projecten stimuleren onder meer onderzoek naar zowel de staat van de wilde populaties als naar hoe vogels via fokprogramma’s mogelijk weer in het wild uitgezet kunnen worden. Dit heef tijd en een zorgvuldige voorbereiding nodig aangezien we  moeten voorkomen, dat de vrijgelaten zangvogels aan de andere kant van het bos weer net zo hard worden weggevangen."

Het gaat nu snel achteruit met de zangvogels in Zuidoost-Azië. Echt heel zorgwekkend

Hoe verander je een cultureel verschijnsel? Heel veel mensen in de betrokken landen zoals Indonesië willen een vogel hebben of genieten van de zangwedstrijden. Er is een levendige handel ontstaan.

“Dat verandert niet van de ene dag op de andere. Educatie en bewustwording van het probleem zijn daarbij heel belangrijk. Meer regels. Betere handhaving van de regels. En het besef dat wegvangen uit het wild niet nodig is, als vogels op een goede en verantwoorde manier worden gekweekt. Ook het stimuleren van vogelkijkreizen en eco-toerisme kan helpen om een verandering te bewerkstelligen.”  

Wat kun je zelf doen vanuit Nederland?

“Mensen kunnen financieel bijdragen aan de zes voorbeeldprojecten. Je kan zelf kiezen welk project je het meest aanspreekt. Ook kun je tijdens je vakantie via een app, Wildlife Witness, vermoedens van illegale wildhandel doorgeven aan Traffic, een andere organisatie die meedoet. Zij maken het verder bekend en zo kan er iets tegen gedaan worden. En ook in Nederland worden soms illegale vogels verhandeld. Dat kan je doorgeven aan de NVWA.”

Meer weten?

Vogelbescherming internationaal

Veel vogels zijn trekvogels. Om ze goed te kunnen beschermen zijn wereldwijd sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming werkt samen met BirdLife Partners langs de trekroute en ondersteunt ze waar nodig.

Ons internationale werk

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws