Navigatie overslaan
Ooievaar / Fokke Spoelstra Fotogalerij Alle berichten

Herstel leefgebied ooievaar in De IJsselstreek afgerond

Geplaatst op 10 januari 2014

Het ooievaarsbuitenstation Het Zand is gesloten. De doelstelling is namelijk bereikt: het project voor herstel van het leefgebied van ooievaars is op 7 december 2013 afgerond. De sluiting werd met een symbolische handeling verricht door de initiatiefnemers en voormalige beheerders, de heer en mevrouw Verholt.

Vogelwerkgroep De IJsselstreek heeft sinds 1981 het vijfde ‘ooievaarsbuitenstation’, Het Zand, onder zijn hoede. Deze buitenstations vormden een cruciale schakel voor het herintroductieproject van de ooievaar, dat eind jaren zeventig onder auspiciën van Vogelbescherming is gestart. Vanuit dit buitenstation is, door de inzet van de vogelwerkgroep, de herkolonisatie van de IJsel vallei (van Dieren tot Zwolle) succesvol verlopen. Er broeden inmiddels weer ruim honderd paren ooievaar. Het Zand is dus overbodig geworden.

Beheer en onderzoek

Vogelwerkgroep De IJsselstreek heeft van 2010 tot en met 2013 met regionale partners hard gewerkt aan een leefgebied-herstelproject voor ooievaars. Een beter leefgebied betekent vooral: betere mogelijkheden om voedsel te vinden. Daartoe werden poelen en plasdrassituaties gegraven. Ook werden nestpalen in kansrijke leefgebieden geplaatst. Daarnaast deed de Vogelwerkgroep mee aan het zenderonderzoek naar het gebruik door ooievaars van hun leefgebied, dat werd uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland. Leden van de vogelwerkgroep monitoren via vaste routes in een groot gebied van maart t/m augustus de verspreiding van foeragerende ooievaars.

Bezoekerscentrum

Nu Het Zand is gesloten, zal de voorlichting over ooievaars in de IJsselstreek plaatsvinden vanuit bezoekerscentrum Den Nul. Via de ooievaarsfietsroute kunnen toeristen blijven genieten van klepperende ooievaars. De vogelwerkgroep blijft de ooievaarparen in de regio de komende jaren uiteraard gewoon volgen.

Dankzij…

De realisatie van het leefgebiedherstelproject was mogelijk dankzij financiële bijdragen van de Stichting Zabawas, projectdonateurs, Marjolein Bastin, gemeente Lochem, Prins Bernhard Cultuurfonds en Vogelbescherming Nederland.