Navigatie overslaan
Jelte Bakker / Fred van Diem Alle berichten

“Hele gezin gek op weidevogels”

Geplaatst op 31 juli 2023

Jelte Bakker en dochter Wieke Marije uit het Friese Ginnum waren genomineerd voor de Gouden Grutto 2023. Dat is een jaarlijkse prijs van Vogelbescherming voor boeren die zich inzetten voor weidevogels. Als je Jelte spreekt, dan begrijp je waarom. “Ik kan me een leven zonder weidevogels niet voorstellen.”

Hoe maak je je land verder aantrekkelijk voor weidevogels?

Jelte: “Voordat de eerste grutto’s vanuit Afrika en Zuid-Europa arriveren zet ik een stuk land onder water. Grutto’s maar ook andere steltlopers vinden het prettig om in deze plasdrassituaties bij te komen van hun vermoeiende reis. Op de grens van land en water is de grond lekker zacht. Daar kunnen ze goed naar wormen zoeken. Op het land rijden we ook ruige mest uit. Dat is goed voor het bodemleven.”

Jelte Bakker / Fred van Diem Jelte Bakker / Fred van Diem Jelte Bakker / Fred van Diem

Vogelbescherming heeft een heel afwegingskader voor hoe om te gaan met predatie. Hoe speelt dat fenomeen bij jullie een rol?

Jelte: “Dat begint al in januari en februari. Dan plaatsen we wildcamera’s in het land om te zien waar predatoren leven. Die moeten weg zijn, voordat de weidevogels arriveren. Steenmarters, vossen, en ratten zijn funest voor een succesvol weidevogelbeheer.”

En hoe ga je tijdens het broedseizoen met de weidevogels om?

Jelte: “Je maakt vooraf een plan welke percelen je gaat voorbeweiden en waar je kiest voor bijvoorbeeld een uitgestelde maaidatum. Maar soms moet je je planning bijstellen als blijkt dat een bepaald perceel dat seizoen bijzonder populair is bij de weidevogels. De percelen met een verhoogd waterpeil en veel kruidenrijk gras zijn het populairst en komen de meeste vogels tot broeden, maar door de groeiende aantallen maken ze ook steeds vaker gebruik van omliggende percelen, ook al zijn die wat minder geschikt.”

gele kwikstaart / Birdphoto Gele kwikstaart / Birdphoto gele kwikstaart / Birdphoto

Om welke aantallen weidevogels gaat het op jullie land?

Jelte: “In 2023 hadden we bijna 80 paartjes grutto en 30 paartjes tureluur. Ook de kievit was met 15 paar goed vertegenwoordigd. Verder hebben we 8 paar gele kwikstaarten geteld en broedende slobeenden, krakeenden, kuifeenden, wintertaling en zomertaling. Dit jaar hadden we voor het eerst sinds vele jaren weer broedende veldleeuweriken. Daar worden we dan heel blij van. Ik zeg ‘we’ want ons hele gezin is gek op weidevogels. Besmet met het weidevogelvirus, zeg ik wel eens.”

Jullie dragen je kennis over de weidevogels graag over op anderen. Waarom vinden jullie dat belangrijk?

Jelte: “We geven inderdaad regelmatig excursies. Dit jaar nog aan een groepje doktoren en enkele politici. En in het voorjaar komt er zeker twee keer per week een groep schoolkinderen op bezoek. Vaak zijn die nog nooit op een boerderij geweest. Je vertelt waar de melk vandaan komt en geeft uitleg over het weidevogelvriendelijke beheer. Dan gaat er een wereld voor hun open. Zelfs de meeste ouders die de kinderen begeleiden weten niet eens dat grutto’s in Afrika overwinteren. Als je kinderen de liefde voor de natuur niet bijbrengt, dan wordt het later nooit wat…”

Alles over weidevogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over weidevogels.

Download factsheets

Vogelvriendelijke Zuivelwijzer

Welke zuivel is goed voor vogels en natuur? Welke winkels leveren deze? Dat ontdek je met de Vogelvriendelijke Zuivelwijzer. Kies bewust en draag bij aan een toekomst met rijke weides
vol vogels!

Naar de zuivelwijzer