Navigatie overslaan
Grote karekiet / Shutterstock Alle berichten

Grote karekiet Peter en Nico op wereldreis

Geplaatst op 6 juni 2017

Waren er in de jaren ’60 nog duizenden grote karekieten te zien (en vooral te horen) in Nederland, vandaag de dag zijn het er minder dan 100. De problemen van de grote karekiet in Nederland zijn bekend, maar hoe vergaat het deze vogels tijdens de trek en hun verblijf in Afrika? Daar lijkt nu antwoord op te komen.

Het verdwijnen van de grote karekiet hangt nauw samen met het verdwijnen van de brede rietkragen. In de Loosdrechtse Plassen worden daarom de rietstroken hersteld, zodat de grote karekiet hier weer een plek heeft. Bomen en struiken die het riet verdringen zijn plaatselijk weggehaald, en de grauwe ganzen die het riet begrazen worden geweerd met rasters aan de waterzijde van de rietkragen. We zien nu al dat de grote karekieten zich vestigen op plekken waar zulke maatregelen zijn genomen!

Knelpunten in Afrika?

Maar hoe vergaat het de karekieten als ze niet in Nederland zijn? Wat gebeurt er onderweg en wat speelt er in de overwinteringsgebieden in Afrika? Waar verblijven ze überhaupt?

Om die vragen te kunnen beantwoorden zijn vorig jaar zeven grote karekieten van een loggertje voorzien. Deze geolocators zijn piepklein, ze wegen slechts 0,6 gram. Drie vogels (Edwin, Peter en Nico) zijn nu terug gevangen en van Peter en Nico zijn de gegevens inmiddels uitgelezen. Dit leverde interessante informatie op.

Hollandse winter in Afrika

Het belangrijkste nieuws: de grote karekieten volgen dezelfde route en verblijven in dezelfde gebieden als enkele andere Nederlandse moerasvogels. Purperreiger, roerdomp, bruine kiekendieven… ze zien elkaar de hele Hollandse winter in West-Afrika, ten zuiden van de Sahel. Peter en Nico overwinterden niet ver van elkaar in het grensgebied tussen Mali en Guinee.

Drie terugvangsten is een prachtig resultaat en heeft nuttige informatie opgeleverd! Wie weet zien we de overige vier gezenderde vogels ook nog terug. Dus ziet u een grote karekiet met pootringetje? Geef het door! Het zou zo maar eens één van de gezenderde vogels kunnen zijn.

Met de informatie over de grote karekieten in Afrika en het herstellen van natuurgebieden in Nederland doen we ons uiterste best om de grote karekiet goed te kunnen blijven beschermen. In de Randmeren gaan we  daarom ook uitzoeken wat de knelpunten zijn, zodat we daar de komende winter actie kunnen ondernemen. Dankzij de donaties van leden van Vogelbescherming kunnen we ons richten op het herstellen van dit gebied, nog zo’n belangrijk bolwerk voor de grote karekiet.

Om de grote karekiet meer overlevingskansen te geven, werkt Vogelbescherming samen met de Werkgroep Grote karekiet Loosdrecht, het Recreatieschap Midden-Nederland, Natuurmonumenten, Sovon, de Radboud Universiteit, Waternet en particuliere eigenaren in Loosdrecht. Voor het onderzoek naar de trek van de karekieten werken we samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Lund (Zweden).

Het project is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de leden van Vogelbescherming en het Prins Bernard Cultuur Fonds.