Navigatie overslaan
Grote karekiet / Shutterstock Alle berichten

Grote karekiet keert terug in herstelde rietkraag Loosdrechtse Plassen

Geplaatst op 6 juni 2018

Dat het met de grote karekiet snel bergafwaarts gaat in Nederland is helaas geen nieuws. Robuust riet waar deze vogel kan leven is op veel plekken verdwenen. Daarom is Vogelbescherming gestart met een actieplan om deze ‘bard van het riet’ te redden. Dankzij veel partners en gulle giften van onze leden wordt leefgebied hersteld en verbeterd. Dit jaar was daar een eerste kleine succesje! Na jaren afwezigheid keerde er een grote karekiet terug in De Vier Elementen, een watersporteiland in de Loosdrechtse Plassen waar het riet vorig jaar is hersteld.

De grote karekiet is een broedvogel van moerassen met rietvelden. Van de duizenden broedparen die ooit in Nederland broedden, waren er in 2013 nog maar 120 tot 150 over. De karekieten hebben in ons land een groot gebrek aan stevig oud riet. Daarin bouwen ze namelijk hun nesten. Zelfs in de laatste bolwerken Loosdrechtse Plassen en noordelijke Randmeren verdween dat riet steeds meer en holden de aantallen achteruit. In 2015 startte Vogelbescherming - samen met de Werkgroep Grote Karekiet Vechtplassen – daarom een reddingsplan in de Loosdrechtse Plassen.

Ganzen geweerd, riet kan weer groeien

Een van de plekken waar natuurherstel plaatsvond was watersporteiland De Vier Elementen. Daar zaten vroeger altijd grote karekieten, maar waren ze verdwenen. Een legakker (een strook grond in veengebied, waar vroeger het uitgebaggerde veen op te drogen werd gelegd) was er steeds verder afgekalfd doordat grauwe ganzen het riet opvraten. Daardoor verdween de natuurlijke bescherming van de oever. In maart 2017 is er daarom een raster tegen ganzenvraat geplaatst. Niet alleen is de legakker daardoor beter beschermd tegen afkalving, het riet schoot direct weer de lucht in.

Video in nieuw venster openen

Grote karekiet keert terug

Na één vol groeiseizoen was de rietkraag dusdanig hersteld dat de oude legakker weer bijna begroeid was. Dat ging de goede kant op. Wie weet zou hier over een paar jaar weer een grote karekiet kunnen leven. Maar wie schetste onze verbazing toen er afgelopen weken al een roepend mannetje neerstreek? En afgelopen weekend constateerden we zelfs dat hij inmiddels met succes een wijfje had gelokt en een nest aan het bouwen was! Een geweldige opsteker voor het actieplan (de maatregelen werken!). En ook de mensen van De Vier Elementen zijn erg blij dat de grote karekiet terug is op hun eiland. Op het bijgaande filmpje zie je het herstelde rietstuk en hoor je de grote karekiet zingen.

Grote karekiet / Elwin van der Kolk Grote karekiet / Elwin van der Kolk

We willen doorpakken!

Het raster op de legakker van De Vier Elementen is met financiële hulp van Vogelbescherming geplaatst. Op veel andere plekken in de Loosdrechtse Plassen, maar ook in de Randmeren financieren (en stimuleren) we natuurherstelmaatregelen voor de grote karekiet. Dat kunnen we doen dankzij ruimhartige bijdragen van fondsen en particulieren. Maar er zijn veel kosten mee gemoeid. U kunt ons nog extra helpen met een gift door de grote karekieten-projecten te steunen, zodat we door kunnen pakken met ‘Gezond riet voor de grote karekiet’. Alvast bedankt!