Navigatie overslaan
Boerenzwaluw / Jouke Altenburg Alle berichten

Verdwijnen insecten roept om actie

Geplaatst op 14 mei 2018

Uit een vandaag verschenen rapport van de Radboud Universiteit en EIS (het kenniscentrum insecten) blijkt een ernstige achteruitgang van insecten in een tweetal natuurgebieden. Fred Wouters, directeur Vogelbescherming: “Er speelt zich voor onze ogen een drama af, we kunnen de kop niet in het zand steken, de tijd van halfbakken maatregelen moet voorbij zijn.”

Veel insectenetende vogels op de Rode Lijst

Na de verontrustende studie over de achteruitgang van insecten uit Duitsland vorig jaar, toont het nieuwe rapport in opdracht van Natuurmonumenten wederom aan hoe zorgelijk het is gesteld met de insecten, die de basis voor veel van onze natuur vormen. Met het verdwijnen van deze groep dieren verdwijnt onder andere ook het voedsel van zeer veel vogels. Dat vele insectenetende vogels in Nederland op de Rode Lijst staan is dan ook geen toeval.

De oorzaken van de achteruitgang  blijken steeds duidelijker te liggen in de intensieve landbouw. Zowel het verdwijnen van geschikt leefgebied, het gebruik van bestrijdingsmiddelen als de uitstoot van stikstof hebben dramatische gevolgen voor insecten. In een vorige week verschenen verkennend rapport naar pesticiden in boerenzwaluwen door het CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu) bleek dat er sporen van 14 soorten gif in deze vogels werden gevonden.

Stevige maatregelen nodig

Vogelbescherming roept op tot directe actie door de overheid. Directeur Fred Wouters: “Meer onderzoek is goed, maar we moeten niet langer wachten met het nemen van stevige maatregelen. De overheid moet nu actie ondernemen. Er worden weliswaar enkele stappen genomen, zoals recentelijk ten aanzien van enkele neonicotonoïden. Maar de grote urgentie lijkt nog niet voldoende te zijn doorgedrongen.”

Ook particulieren kunnen iets doen. Zoals geen Roundup gebruiken in de eigen tuin, of het kopen van boeren die zonder de genoemde middelen produceren.