Navigatie overslaan
Alle berichten

Gierzwaluwen krijgen nieuw thuis in Nijmegen

Geplaatst op 2 oktober 2015

Stadvogeladviseurs van Vogelbescherming zetten zich met hart en ziel in voor vogels in de stad. Zoals Jochem Kühnen. In Nijmegen krijgt hij fantastische gierzwaluwenprojecten van de grond. In het nieuwe gezichtsbepalende gebouw Nimbus - dat nog maar net uit de steigers is - zijn zelfs bijna 100 neststenen ingemetseld.

Al jaren timmert vrijwillig Stadvogeladviseur Jochem Kühnen aan de weg in Nijmegen. Hij ijvert voor meer groen in de stad en meer inheemse plantsoenbeplanting (met meer voedsel en nestgelegenheid voor vogels). Jochem wil er vooral ook voor zorgen dat er meer nestgelegenheid komt voor stadvogels als de huismus, de slechtvalk en de zwarte roodstaart.
Voor gierzwaluwen heeft Jochem een extra zwak. Overal in de stad waar oude gebouwen worden gesloopt en waar vaak gierzwaluwen in de verdrukking dreigen te raken is de Stadsvogeladviseur alert en probeert hij mee te denken met de (ver)bouwers en architecten om de gierzwaluwen nieuwe nestruimte te bieden.
Met veel succes. In het hart van de stad werden zo tientallen neststenen en nestkasten gerealiseerd. Nesten die binnen de kortste keren werden betrokken.

Goed voorbeeld doet volgen

In 2009 kwam Jochems eerste grote gierzwaluwproject van de grond. “Ik had gezien hoe een stadsvogeladviseur in Amersfoort zeer succesvol over gierzwaluwbescherming had meegedacht bij nieuwbouwprojecten. Als je in een vroeg stadium meedenkt, kun je veel voor elkaar krijgen. Dat wilde ik in Nijmegen ook.”
“Toen hier in 2009 in het hart van de stad het grote gebouw De Hessenberg werd gebouwd, heb ik de bouwers en architecten laten zien hoe gemakkelijk er duurzame huisvesting voor gierzwaluwen in kon worden opgenomen. Zo kreeg ik voor elkaar dat er 22 neststenen werden ingebouwd. Prachtig natuurlijk en helemaal mooi dat de gierzwaluwen het jaar daarop al hun intrek namen. Dat is uitzonderlijk snel en inmiddels is de bezetting meer dan 80 procent. Ook dat is bijzonder hoog. Het geeft aan dat de gierzwaluwen in Nijmegen echt zaten te springen om nestelruimte.”         

Woontoren wordt gierzwaluwbastion

In 2012 volgde een nog veel groter gierzwaluwproject. “Toen las ik over Nimbus, een gezichtsbepalende woontoren van 24 verdiepingen die in 2015 vlakbij station Nijmegen zou verrijzen. Ik nam direct contact op met de architect, vertelde over het succes van De Hessenberg, de noodzaak van nestelruimtes en bracht de mogelijkheid van gierzwaluwneststenen in Nimbus naar voren.”
“De architect was meteen enthousiast. Vrij snel werd zijn ontwerp met daarop maar liefst 100 neststenen goedgekeurd. Echt fantastisch! Afgelopen maand is het gebouw uit de steigers gekomen. Je ziet de neststenen prachtig zitten. We kunnen er de komende jaren genieten van deze weergaloze luchtacrobaten.”
“Ik ga dan ook zeker weer gierzwaluwexcursies organiseren. Ik heb gemerkt dat mensen die gierzwaluwen eenmaal op het netvlies hebben, echt met andere ogen naar de stad gaan kijken.”

Effectief netwerk voor stadvogels

Het mooie werk van Jochem in Nijmegen is slechts één van de voorbeelden hoe effectief het netwerk van Stadvogeladviseurs is. In 2009 is Vogelbescherming ermee gestart en inmiddels zijn er al vijftig vrijwilligers actief. Ze voorzien gemeenten, bedrijven en andere organisaties in hun eigen omgeving van advies over vogels, maar ook algemener over het realiseren van een prettige leefomgeving voor mens en dier. Omdat voor sommige vogelsoorten het belangrijkste deel van hun verspreidingsgebied binnen de bebouwde kom ligt, is dit de plaats waar bescherming van deze soorten het meest zinvol is.