Navigatie overslaan
Videostill Stadsvogelconferentiefilm Alle berichten

Geheid stadsvogels

Geplaatst op 28 maart 2017

Tijdens de Stadsvogelconferentie 2017 verdiepten professionals zich in natuurvriendelijke steden van de toekomst en werden de successen gevierd die tot nu toe zijn bereikt voor vogels en natuur binnen de bebouwde kom. Tijdens dit internationaal congres van Vogelbescherming werd ook deze film van Paula Huigen en Jip Louwe Kooijmans vertoond.