Navigatie overslaan
Tapuit / Jelle de Jong Alle berichten

Geen toekomst zonder natuur

Geplaatst op 25 april 2024

Vogelbescherming Nederland steunt de juridische procedure van Greenpeace Nederland tegen de Staat, omdat we zien dat er nu nog te weinig werk wordt gemaakt van stikstofreductie en concreet natuurherstel. Een transitie naar natuurvriendelijke landbouw is hard nodig om landbouw en natuur weer met elkaar in balans te brengen.

Boeren die deze omslag willen maken, moeten worden geholpen met een goede beloning voor agrarisch natuurbeheer, langjarig perspectief en een eerlijke prijs voor voedselproductie. Uitvoering van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de bijbehorende financiering zal hier in onze ogen aan bijdragen. Daarnaast pleiten wij ervoor dat Basiskwaliteit Natuur door heel Nederland de norm wordt. De hoeveelheid stikstof is al jaren te hoog in Nederland en dat is slecht voor zowel mensen, natuur als vogels. Daarom is het keihard nodig dat we nu in actie komen.

Sperwer en koolmees / Shutterstock Sperwer en koolmees / Shutterstock

Enkele concrete voorbeelden van stikstofuitstoot die we nu al zien:

  • Koolmeeskuikens op de Veluwe breken hun poten door te weinig calcium; een direct gevolg door te veel stikstof in de bodem.
  • Het open leefgebied van bijvoorbeeld de tapuit verdwijnt, omdat er door teveel stikstof in de duinen grassen groeien.
  • Bij planten kan de samenstelling van de voedingsstoffen in het blad veranderen. Dat werkt door in de insecten die juist deze bladeren eten. En als zij verzwakken, werkt dat door in insecteneters zoals de mees en bevatten die ook weer minder goede voedingsstoffen. Daar heeft de sperwer dan last van, want die eet de mezen. Zo werkt dit door in de hele voedselketen.
Natuurorganisaties bij de rechtbank; (Bart Maat).

Nú actie nodig

Voor Vogelbescherming benadrukt dit dat we nú over moeten gaan tot actie met stikstofreductie en daadwerkelijk natuurherstel. Schoon water, schone lucht en een gezonde bodem zijn immers onmisbaar voor een toekomstbestendige landbouw en een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Onze boerenlandvogels

Waar hoor je nog het heldere 'grutto, grutto’? De vogels van het boerenland hebben onze hulp nodig, vóór de allerlaatste vogel of bloem verdwenen is. Onze inzet: meer natuurrijk boerenland.

Hoe kun je helpen?

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer