Navigatie overslaan
Tapuit / Shutterstock Alle berichten

Natuurorganisaties steunen stikstofaanpak kabinet

Geplaatst op 10 juni 2022

Vandaag presenteerde minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) de maatregelen die nodig zijn om uit de stikstofimpasse te komen. LandschappenNL, Wereld Natuur Fonds, de Natuur en Milieufederaties, SoortenNL, IVN Natuureducatie, IUCN NL en Vogelbescherming Nederland steunen de minister en roepen op nu snel werk te maken van de uitvoering van haar plannen. Floris van Hest, directeur van Vogelbescherming Nederland: “De nu gemaakte keuzes zijn pijnlijk, maar noodzakelijk om de natuur te herstellen en de landbouw een duurzaam perspectief te bieden.”

Duidelijkheid voor boeren

Herstel van de natuur kan niet langer wachten. Als gevolg van een overmaat aan stikstof hangt het voortbestaan van veel soorten planten en dieren, zoals tapuit en kleine heivlinder, aan een zijden draad. Met de doelen om de stikstofuitstoot fors terug te dringen, zet de minister een duidelijke stap naar een structurele oplossing. Ook boeren hebben die duidelijkheid nodig voor het maken van houdbare toekomstplannen.

Natuurvriendelijke landbouw

De natuurorganisaties zijn ervan overtuigd dat het kán: herstel van onze bedreigde natuur, een natuurvriendelijke landbouw en een gezonde leefomgeving. Met deze maatregelen kunnen de betrokken partijen – provincies, landbouwsector en natuurorganisaties – aan de slag om gezamenlijk gebiedsplannen te gaan maken.

Weidevogels in de klas

Ontdek ons spiksplinternieuwe aanbod van digitale lessen over weidevogels! Daarnaast staan honderden andere kant-en-klare lessen over vogels en natuur gratis voor je klaar. Geschikt voor alle groepen van het primair onderwijs. 

Bekijk de lessen

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer