Navigatie overslaan
Alle berichten

Gaswinning op Terschelling uit den boze

Geplaatst op 23 februari 2015

De plannen voor het winnen van gas op en rond Terschelling zijn voor Vogelbescherming onaanvaardbaar. De unieke ligging, de natuurlijke rijkdom en het cultuurhistorische karakter van het eiland mogen niet worden aangetast en moeten juist worden beschermd. Gaswinning op Terschelling dreigt de zoveelste aanslag te worden op het Waddengebied, dat nota bene op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Vogelbescherming zet zich met de Waddenvereniging en andere natuurorganisaties in om gaswinning op Terschelling te voorkomen.

Het bedrijf Tulip Oil wil een klein gasveld in de Noordzee gaan exploiteren. Een deel van het gas zit onder het eiland Terschelling, bij Hoorn. Nog onduidelijk is hoe het gas moet worden opgepompt, vanaf zee of vanaf land. Er zit ongeveer 2,5 tot 4,5 miljard kubieke meter gas in het veld. Vogelbescherming maakt zich net als de eilandbewoners, de Waddenvereniging en andere natuurorganisaties grote zorgen over de potentiële gevolgen van dit project voor vogels en andere beschermde natuurwaarden en het landschap vanwege bodemdaling, emissies en verontreiniging. Ook bestaan er grote zorgen over de plannen om een of meerdere boortorens op het eiland te plaatsen, mogelijk ook in de unieke Terschellinger polder waar Vogelbescherming actief samenwerkt met eilandbewoners voor het beschermen van weidevogels in het project PolderPracht.

Veel verzet

Er is gelukkig al veel verzet tegen de plannen. De eilandbewoners zien het totaal niet zitten, natuurorganisaties zijn mordicus tegen en ook de provincie wil liever geen gaswinning. De petitie http://gastvrijterschelling.nl tegen de gaswinning is al door meer dan 10.000 mensen getekend.