Navigatie overslaan
Veldleeuwerik / Shutterstock Alle berichten

Franse president Macron staat vangst toe van veldleeuweriken, kieviten, merels en zanglijsters

Geplaatst op 21 september 2021

De Franse president Macron maakt zich belachelijk door in zijn land de vangst van meer dan 110.000 vogels te willen toestaan. Het gaat om soorten als veldleeuwerik, kievit, merel en zanglijster. Gewoon: om de traditionele vogelvangers te gerieven, voor de pot dus. Precies 1 dag nadat hij op een natuurbeschermingscongres in Marseille benadrukte de strijd voor behoud van de biodiversiteit te willen intensiveren. De vangstvoornemens zijn in strijd met de Franse én Europese wetten, die deze praktijken hebben veroordeeld als illegaal in recente rechtszaken die de Franse vogelbeschermingsorganisatie en BirdLife partner LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) heeft aangespannen.

Als de onzalige Franse plannen doorgaan, zullen deze het leven kosten aan maar liefst 106.500 veldleeuweriken, 1200 kieviten, 30 goudplevieren en 5800 merels en zanglijsters. Die mogen dan gevangen worden met netten, kooitjes en strikken. Onder de soorten die het betreft zitten soorten die sterk in aantal achteruitgaan, niet alleen in Europa, maar ook in Frankrijk, zoals kievit en veldleeuwerik. Soorten waar wij ook in Nederland ons best voor doen om ze te beschermen.

Slappe knieën

Eigenlijk komt het toestaan van vangst van deze vogels neer op stropen. Want op 6 augustus 2021 heeft de Franse Raad van State na beroep van de LPO geoordeeld dat de zogenaamde 'traditionele' praktijken van het vangen van wilde vogels op grond van de EU-vogelrichtlijn illegaal zijn. Dit volgde op de historische beslissing van de Franse Raad van State, die op 28 juni 2021, in navolging van het Europese Hof, had bevestigd dat de jacht met lijmstokken in vijf departementen tegen de wet is. BirdLife Europe en de LPO eisen daarom onmiddellijke terugtrekking van deze volgens beide organisaties illegale plannen.

De jachtlobby is sterk in Frankrijk en het heeft er alle schijn van dat Emmanuel Macron in het zicht van de nieuwe presidentsverkiezingen slappe knieën heeft gekregen en jagers en vogelvangers wil paaien.

De Franse vogelbeschermers van LPO laten het er niet bij zitten en roepen het Franse publiek op zich uit te spreken tegen de plannen in diverse openbare consultaties van de Franse overheid.

Geef voor vogels

Vogels zijn er altijd en bijna overal. Ze bezorgen ons plezier en blijven ons verwonderen. Toch is de aanwezigheid van vogels niet vanzelfsprekend. Veel vogels hebben het moeilijk of dreigen zelfs uit ons land te verdwijnen. Help ook mee.

Doneer nu

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International