Navigatie overslaan
Veldleeuwerik / Shutterstock Alle berichten

Europarlementariërs: kies voor natuur, niet voor gif!

Geplaatst op 13 juni 2017

Op 14 juni stemt het Europees Parlement over de vraag of er op het platteland met pesticiden gespoten mag worden in gebieden die speciaal zijn aangewezen als belangrijk voor vogels en natuur. Vogelbescherming Nederland roept de Nederlandse Europarlementariërs met klem op om voor natuur te kiezen en niet voor gif.

Op woensdag 14 juni stemt  het Europees Parlement over de vraag of er een verbod komt op het gebruik van pesticiden in voor natuur en vogels belangrijke Ecologische Aandachtsgebieden. De Europese Commissie heeft eerder een voorstel gedaan om zo’n verbod op pesticiden in stellen. Dit voorstel werd verworpen in de Landbouwcommissie van het Europees Parlement, maar Vogelbescherming hoopt dat in de plenaire stemming, waarin alle leden van het EP hun stem mogen laten horen, het voorstel alsnog wordt aangenomen.

Vergroening voor geld

De Ecologische Aandachtsgebieden (EFA’s) zijn speciaal aangewezen gebieden die van betekenis zijn voor de biodiversiteit. EFA’s zijn onderdeel van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van Europa dat in 2013 werd ingevoerd. Die vergroening was nodig omdat het zeer slecht is gesteld met natuur op het platteland. Vogels als de veldleeuwerik en grutto verdwijnen in hoog tempo, maar ook de bijen, vlinders en andere insecten zijn er steeds minder. De bedoeling was dat in ruil voor inkomenssteun akkerbouwers 5% van hun grond zouden gebruiken voor het herstellen van de biodiversiteit. In ruil voor de vergroening krijgen boeren dus geld.

Beleid in EFA’s is een farce

Helaas kan als invulling van een EFA ook worden gekozen voor de teelt van vlinderbloemige peulvruchten (lupine, soja, veldboon, erwt, maar o.a. ook klaver en luzerne). Men beoogt daarmee onder meer stikstof uit de lucht te binden en in het geval van soja bijvoorbeeld import uit de Amazone te voorkomen. Alleen, peulvruchten zijn lastige teelten, gevoelig voor onkruiden, ziekten, zoals bepaalde schimmels en plaaginsecten (luis e.d.). Daarom mogen bestrijdingsmiddelen worden toegepast om toch voldoende te kunnen oogsten.

En daar ontstaat het probleem: de EFA’s trekken biodiversiteit aan in de vorm van insecten en andere dieren, maar die wordt vervolgens vernietigd door een dosis pesticiden. De doelstelling om de biodiversiteit met de EFA’s een boost te geven is zo een farce geworden. Daarom heeft de Europese Commissie voorgesteld het gebruik van pesticiden in de EFA’s te verbieden. De Landbouwcommissie van het Europees parlement heeft dit voorstel spijtig genoeg weggestemd. Op 14 juni stemt het Europees Parlement plenair over het verbod op pesticiden in de EFA’s.

Wij roepen de Europarlementariërs dan ook op om voor natuur te kiezen en tegen pesticiden!

Vogelbescherming pleit al jaren, samen met onze koepelorganisatie BirdLife International, voor een ander groener landbouwbeleid. Hier leest u onze visie