Navigatie overslaan
Alle berichten

EuroBirdwatch 2015: Meer dan 4 miljoen over Europa!

Geplaatst op 5 oktober 2015

Afgelopen weekend namen meer dan 24.000 mensen, in 41 Europese landen, deel aan dit evenement. Samen organiseerde evenveel landelijke BirdLife-partnerorganisaties meer dan 1.000 activiteiten om trekvogels waar te nemen. In totaal werden maar liefst 4,3 miljoen vogels geteld die op weg waren naar hun wintergebieden. Om te kunnen overleven hebben trekvogels veilige broedgebieden, trekroutes en wintergebieden nodig.

Het doel van deze EuroBirdwatch is om mensen in contact te brengen met (trek)vogels, om het wonder van vogeltrek te delen en  het belang van natuurbescherming onder de aandacht te brengen. Want het is en blijft belangrijk om mensen te wijzen op de gevaren die trekvogels onderweg tegenkomen.

Een nieuw onderzoek van BirdLife International liet recentelijk zien dat rond de Middellandse Zee nog steeds op enorme schaal wordt gejaagd op trekvogels. Het gaat daarbij om zo’n 25 miljoen vogels per jaar, die illegaal worden bejaagd. Een aantal van de deelnemende partnerorganisaties van BirdLife grepen de EuroBirdwatch dan ook aan om de mensen hierop te wijzen.

In de meeste landen werden excursies georganiseerd, vaak naar gebieden waar veel trekvogels kunnen worden gezien. Veelal gebeurde dat in de vorm van vogeltrektellingen waar vele vrijwilligers de aantallen vogels noteerden en doorgaven aan de landelijke coördinatoren. Vervolgens werd dit doorgegeven aan de Europese coördinatie, dit jaar in handen van Vogelbescherming Nederland. Iedereen met een hart voor de natuur werd opgeroepen om naar buiten te gaan en de vogeltrek te beleven, en te genieten van dit fenomeen.

De enorme aantallen vogels die afgelopen weekend werden waargenomen in Europa geven duidelijk aan dat het een fantastisch en grenzeloos verschijnsel is, en dat de trekvogels en de gebieden die ze nodig hebben beschermd moeten blijven.

Samenvatting resultaten EBW15

De meeste waargenomen soorten waren:
1. Spreeuw
2. Vink
3. Meerkoet

Aantal deelnemers: 25.115
Aantal getelde vogels:  4.279.501
Aantal activiteiten: 1.046

Ook werden verscheidene zeldzame vogels gezien. Hoogtepunten waren o.a. de eerste kleine zwartkop voor Luxemburg, roodkeelpiepers in Oostenrijk en Nederland, bruine boszanger en Aziatische roodborsttapuitin Finland, een breedbekstrandloper in Italie, meerdere grote piepers en bladkoningen in Nederland, 5 grote trappen en 6 steppekieviten in Turkije, giervalk en Hume’s bladkoning in Zweden, een havikarend in Zwitserland en 2.200 steppekieviten in Oezbekistan.
In Montenegro vonden bovendien de eerste ringactiviteiten plaats met Montenegrijnse ringen.
In vele landen werden veel trekvogels waargenomen, al was het weer in aantal West-Europese landen wellicht iets te goed: met oostelijke wind hebben trekvogels rugwind en dan gaan ze vaak hoog vliegen. Aan de grond worden ze dan minder goed opgemerkt. Hopelijk weten al deze vogels hun wintergebieden veilig te bereiken!