Navigatie overslaan
Birdwatch telpost Meers / Hans van de Laar Alle berichten

Heel Europa telt zaterdag vogels tijdens de Euro Birdwatch

Geplaatst op 28 september 2023

Op zaterdag 30 september vindt de jaarlijkse internationale vogelteldag, de Euro Birdwatch, voor de 28ste keer plaats. In heel Europa worden op hetzelfde moment trekvogels geteld met als voornaamste doel aandacht vragen voor deze massale vogelvolksverhuizing. In deze tijd van het jaar vliegen miljoenen vogels tijdens de najaarstrek over ons land heen. Ze zijn op weg naar het zuiden waar ze de winter doorbrengen. 

Vogels herkennen op grote hoogte

Op zo'n 150 plekken in Nederland worden zaterdag trekvogels geteld. Met de blik gericht op het noordoosten en de oren gespitst zitten zo’n 2000 vrijwilligers vanaf het ochtendgloren op de zogenaamde telposten: strategische plekken in het land waar de vogeltrek goed te zien is.

Sommige vogels, zoals vinken en kepen, hebben opvallende tekeningen waaraan ze ook hoog in de lucht te herkennen zijn. Piepers daarentegen lijken erg op elkaar en kunnen worden herkend aan het geluid dat ze maken. Ook de vorm waarin vogels vliegen helpt: ganzen en kraanvogels vaak in v-formaties, sijzen juist in compacte ballen. 

Kraanvogels / Pixabay Kraanvogels op trek Kraanvogels / Pixabay

Verwachtingsvol de hemel afturen

Veel vogels trekken, zoals ganzen, kieviten en buizerds. Maar het is vooral de trek van zangvogels die de najaarstrek tot een belevenis maakt: spreeuwen, kneutjes, vinken, sijzen, veldleeuweriken, graspiepers en koperwieken die met duizenden tegelijk door en over ons land trekken.

De uiteindelijke bestemming is voor alle soorten verschillend. Kleinere zangvogeltjes zoals zwartkoppen en tjiftjaffen trekken meestal niet verder dan Zuid-Europa, terwijl fitis, tuinfluiter en karekiet tot ver in Afrika vliegen. Soms komen er ook zeldzaamheden voorbij, zoals de steppekiekendief. Goed herkenbaar aan zijn haast spookachtige verschijning, wit van onderen met een opvallend smal zwart vleugelpuntje.

Kneu / Jan Lok Kneutjes op trek Kneu / Jan Lok

Hoe de wind waait

Hoeveel vogels dit weekend overvliegen hangt van het weer af. Zuiden-, zuidwesten- of zuidoostenwind met een kracht van 3-4 aan de kust is gunstig. Een beetje regen is niet erg, maar met hoosbui gaan de vogels naar de grond en zijn ze dus niet te zien. Noordenwind (wind mee!) is voor de vogels fijn, voor de tellers minder. De vogels vliegen dan hard en hoog en zijn dus amper te zien.

Zaterdagavond maakt Vogelbescherming in samenwerking met trektellen.nl de top 10 van de getelde vogels en andere bijzonderheden bekend.

Vogels kijken: spanning én ontspanning

Buiten zijn en genieten van je omgeving, de schoonheid van vogels en het bijzondere van hun gedrag gecombineerd met onverwachte natuurmomenten en de vraag of het lukt om een favoriete soort te ontdekken.

Lees meer

Vogels herkennen

In de webshop van Vogelbescherming vind je alles voor en over vogels. Zoals een vogelgids om ze te herkennen. Bezoek onze winkel in Zeist of onze webshop voor een grote variatie aan de beste vogelgidsen.

Boeken in onze webshop