Navigatie overslaan
Jan van gent / Jelle de Jong Alle berichten

EU moet visserijbeleid beter uitvoeren

Geplaatst op 17 maart 2022

In het Europese Parlement gaat het gesprek dezer dagen over het gezamenlijke visserijbeleid van de EU. Birdlife International, de koepelorganisatie van Vogelbescherming, en andere natuurorganisaties zijn van mening dat het huidige beleid vooral vele malen beter moet worden uitgevoerd.

Doelstelling niet gehaald

Een groot probleem van het huidige visserijbeleid is dat doelstellingen om overbevissing per 2020 tegen te gaan niet worden gehaald, ondanks alle afspraken die daarover zijn gemaakt. Dat vraagt volgens de natuurorganisaties dus vooral om een betere uitvoering, niet om een herziening van de doelstellingen. Dat is een van de conclusies in een zogenaamd position paper dat afgelopen week het licht zag.

Maar te weinig actie tegen overbevissing is niet het enige wat er speelt. De volstrekt onvoldoende controle en handhaving op het gebied van visserijbeleid, zorgt er ook voor dat er geen goede monitoring plaatsvindt van bijvangst van vogels door visserij. Daardoor is het onduidelijk of dat probleem nu afneemt, zoals de opzet was van het beleid.

Eindeloze procedures

Een andere kwestie die vooral ook in de Nederlandse wateren een rol speelt, zijn de eindeloos lange procedures voor de invoering van visserijmaatregelen in Natura 2000-gebieden, zoals het beperken van de staandwantvisserij in de beschermde Vogelrichtlijngebieden Friese Front en Bruine Bank. 

De natuurorganisaties roepen ook op om méér aandacht te hebben voor de beschikbaarheid van voldoende prooivis voor kust- en zeevogels (zoals zandspiering, sprot). Het visserijbeleid, ook voor de Noordzee, richt zich op een voldoende populatieomvang voor het voortbestaan van de vissoort. Maar dan kan de beschikbaarheid van een vissoort allang te beperkt zijn voor de vogels die zich ermee voeden. Het moet dus niet alleen gaan over ‘kan een vissoort voortbestaan?’, maar veel meer over ‘is er een gezond ecosysteem?’.

Hoe verder?

Behalve het Europese Parlement zal ook de Europese Commissie zich later dit jaar over het visserijbeleid buigen. Dat zal uiteindelijk bepalen of we hier te maken hebben met een papieren tijger, of een EU die het eigen beleid serieuzer neemt.

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws

Steun vogels en natuur

Natuur van wereldklasse, zoals het Waddengebied, moet hoe dan ook beschermd worden. Waarom? Omdat wateren met een rijke visstand een bron van voeding zijn voor vogels én mensen. En omdat vogels en natuur bijdragen aan ons welzijn.
Help je mee?

Ja, ik help vogels en natuur