Navigatie overslaan
Ringmus / Jelle de Jong Alle berichten

Eerste stap naar ‘bevolkingsregister' voor vogels

Geplaatst op 6 maart 2014

Vogelbescherming gaat samen met vier andere partijen onderzoek stimuleren naar schommelingen in vogelpopulaties. Daarvoor werd in februari een intentieverklaring ondertekend. Naast aantalsveranderingen gaan onderzoekers ook sterfte- en geboortecijfers van vogels analyseren; belangrijke informatie voor de bescherming van soorten.

Het nieuwe Centre for Avian Population Studies (CAPS) gaat onderzoek initiëren en stimuleren. Momenteel bestaat er geen gecoördineerde gezamenlijke aanpak en analyse van demografische gegevens voor vogels. Vijf organisaties zijn nu de samenwerking aangegaan om het komende jaar de haalbaarheid en mogelijkheden van financiering van hiervoor bestemde activiteiten te onderzoeken. Naast Vogelbescherming gaat het om Sovon Vogelonderzoek Nederland, het Vogeltrekstation, het Nederlands Instituut voor Ecologie en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Vinger aan de pols van vogelpopulaties

De doelen van de vijf organisaties zijn ambitieus: ze willen deze benadering toepassen voor alle soorten die in Nederland voorkomen. Het register fungeert zo als de vinger aan de pols van alle Nederlandse vogelpopulaties. Vogels van de Rode en Oranje Lijst hebben wel voorrang. Vogelbescherming ziet de ondertekening van een intentieverklaring als de start van een grote nieuwe ontwikkeling, en wil deze benadering op termijn opschalen naar het buitenland.

Jaar van de Spreeuw

Het onderzoek dat nu voor het Jaar van de Spreeuw plaatsvindt, past al in de nieuwe manier van gegevens verzamelen waarin ook geboorte- en sterftecijfers van vogels meetellen. In honderd spreeuwenkasten hangen camera's waarvan de beelden door vrijwilligers worden bekeken. Hoeveel eieren worden er gelegd en hoeveel jongen vliegen er uit? Dat levert geboortecijfers op. Ook worden er jonge spreeuwen geringd en bekijken vrijwillige tellers het aandeel jonge spreeuwen in een groep. Uiteindelijk zal de analyse van de gegevens duidelijk maken waarom de spreeuw zo slecht presteert en wat er gedaan kan worden om dat te verbeteren.