Navigatie overslaan
Alle berichten

Hoeveel spreeuwen vliegen er in een wolk?

Geplaatst op 22 oktober 2014

Komend weekend, op 25 en 26 oktober, vinden overal in het land tellingen plaats van spreeuwen. Meer dan honderd vrijwilligers tellen op bekende slaapplaatsen het aantal spreeuwen in een zogenaamde ‘spreeuwenwolk’. Ook wordt een innovatieve telmethode met foto’s getest, want hoe nauwkeurig is het menselijk oog als er soms wel honderdduizend spreeuwen in één zwerm zitten? De telactiviteit vindt plaats in het kader van het Jaar van de Spreeuw.

Steeds minder spreeuwen

Iedereen kent wel de spectaculaire zwermen spreeuwen die in het najaar en de winter overal in ons land te zien zijn. Spreeuwen maken gebruik van gezamenlijke slaapplaatsen, waar zich soms wel honderdduizenden vogels verzamelen. Het lijkt erop dat de enorme zwermen minder vaak voorkomen en dat de groepen kleiner worden. De spreeuw is de afgelopen decennia sterk in aantal achteruitgegaan in West-Europa. Daarom is 2014 door Vogelbescherming Nederland en Sovon uitgeroepen tot Jaar van de Spreeuw.

Software maakt tellen makkelijker

Om te onderzoeken hoe de spreeuwenslaapplaatsen zich van jaar tot jaar ontwikkelen worden deze slaapplaatstellingen georganiseerd. Waar bevinden de slaapplaatsen zich? Welke aantallen spreeuwen komen er voor? Speciale software met pixelherkenning wordt getest om de aantallen nauwkeuriger te kunnen bepalen. Het aantal spreeuwen op bovenstaande foto is door de software geschat op 18.800, met een marge van 200. Het is voor het eerst dat het aantal spreeuwen in een zwerm zo precies is bepaald.

Kijk naar een filmpje van een spreeuwenwolk (© Vogelbescherming / Loes Plaisier)