Navigatie overslaan
Grutto / Arnold van Kreveld Alle berichten

EenVandaag citeert Vogelbescherming te kort door de bocht

Geplaatst op 7 maart 2018

Dinsdag 6 maart was er op EenVandaag een item over het schieten van vossen om de weidevogels te redden. In het programma wordt het beeld geschetst dat het schieten van vossen de weidevogels zou redden. Op het eind van het programma wordt gesteld dat ook Vogelbescherming zou vinden dat het schieten van vossen de weidevogels zou kunnen helpen. Dat citaat is veel te kort door de bocht en niet de opvatting van Vogelbescherming.

Wij hebben aan EenVandaag laten weten dat de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van weidevogels de intensieve landbouw is en dat het massaal afschieten van vossen, zoals nu al gebeurt, de weidevogel niet gaat redden.

Alleen door verandering in de landbouw en het landschap kunnen we weidevogels redden. Een bepaalde groep boeren levert daaraan al een mooie bijdrage. Verder staan wij een gebiedsgerichte aanpak op maat voor. Het lokaal doden van een vos kan helpen, maar pas nadat alle andere alternatieven zijn afgestreept en je er ook zeker van bent dat het bijdraagt aan de redding van weidevogels.

Meer informatie