Navigatie overslaan
Grote stern / Birdphoto Alle berichten

Dijkverzwaring bedreigt grootste kolonie grote sterns van Nederland

Geplaatst op 1 mei 2018

Vogelbescherming Nederland wil dat de werkzaamheden aan de dijk bij het Wagejot op Texel zo snel mogelijk stil worden gelegd. De werkzaamheden vinden plaats pal naast de grootste kolonie grote sterns van Nederland en kunnen zo, midden in het broedseizoen, voor desastreuze verstoring zorgen. Vogelbescherming heeft daarom een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Noord-Holland en bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Het Wagejot, aan de oostkant van Texel, is een ideaal broedgebied voor kustbroedvogels. Binnen een paar jaar tijd is deze locatie uitgegroeid tot dé plek waar grote sterns broeden. Momenteel broeden er al rond de 1000 grote sterns, de komende weken zal dat aantal, net als afgelopen jaren, vermoedelijk oplopen tot in de 4000 paar. Het was daarmee de grootste kolonie grote sterns van Nederland.

Naast deze grote broedkolonie vinden nu werkzaamheden plaats in het kader van dijkverzwaringen, precies in de periode dat de grote sterns zich aan het vestigen zijn. Door de werkzaamheden zouden de grote sterns de kolonie kunnen verlaten, met als gevolg dat de eieren en/of jongen verloren gaan.

Verouderde vergunning

Het Hoogheemraadschap werkt momenteel aan dijkverzwaring op Texel, sinds de afgelopen weken bij het Wagejot. De vergunning die daarvoor is afgegeven is gebaseerd op gegevens uit 2012. De grote sterns zijn pas vanaf 2014 met succes gaan broeden op het Wagejot. In de vergunning is dus onvoldoende rekening gehouden met de huidige kolonie. Het Wagejot is een van de belangrijkste locaties voor de populatie grote sterns in het Waddengebied, dat beschermd is onder Natura 2000. Het aantal grote sterns in het Waddengebied is niet op het niveau dat het zou moeten zijn. Werkzaamheden bij het Wagejot kunnen deze situatie verder verslechteren en is daarom in strijd met de Wet Natuurbescherming.  

Geen werkzaamheden in het broedseizoen

Vogelbescherming erkent dat dijkverzwaringen noodzakelijk zijn, maar verbaast zich over de timing. Vogelbescherming stelt dat voor het Wagejot dezelfde regels moeten gelden als voor het gebied Utopia, waar ook een grote kolonie grote sterns broedt. In Utopia mogen er geen werkzaamheden plaats vinden in het broedseizoen, datzelfde zou voor Wagejot moeten gelden.

Grote sterns

Grote sterns broeden in Nederland op de Waddeneilanden en bij de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Met name Texel is een belangrijke plek voor deze vogels, waar ze de rust en ruimte vinden die ze nodig hebben. Vanaf midden juli trekken de sterns weer weg richting Afrika. Meer informatie over de grote stern is te lezen in de online vogelgids van Vogelbescherming.

WAD is er aan de hand?

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Het is ook het leefgebied van miljoenen vogels. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed. Als Waddenliefhebbers maken we het de vogels, vaak onbedoeld, moeilijk.
Dat kan anders!

#WADdoejij?

Gratis app Wadvogels

Miljoenen vogels maken gebruik van het Waddengebied. Maar hoe weet je waar de vogels het best te zien zijn, wanneer het hoogwater is en hoe herken je ze? Onze gratis app Wadvogels lost die problemen in één keer op.

Meer informatie en downloaden