Navigatie overslaan
Grote stern / Shutterstock Alle berichten

Kolonie grote sterns op Texel bedreigd door dijkverzwaring

Geplaatst op 15 mei 2018

Vogelbescherming wil dat de dijkwerkzaamheden bij natuurgebied het Wagejot op Texel zo snel mogelijk worden stilgelegd. De werkzaamheden vinden plaats pal naast een van de belangrijkste broedkolonies van grote sterns in Nederland. Dat kan, midden in het broedseizoen, voor desastreuze verstoring zorgen. De grote stern staat op de Rode Lijst voor bedreigde broedvogels. Een handhavingsverzoek dat Vogelbescherming indiende bij de provincie Noord-Holland werd afgewezen. Daarom heeft Vogelbescherming een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank Noord-Holland om het werk tijdelijk stil te leggen om zo ernstige verstoring te voorkomen.

Het Wagejot, aan de oostkant van Texel, is de afgelopen jaren uitgegroeid tot dé broedplek voor grote sterns. Afgelopen jaren broedden er zo’n 4000 paartjes. Het was daarmee de grootste kolonie grote sterns van Nederland. Juist bij deze belangrijke broedkolonie vinden nu werkzaamheden plaats in het kader van dijkverzwaringen. Precies in de broedperiode van de grote sterns.

De effecten zijn nu al merkbaar. Op 10 mei werden er 2562 broedende grote sterns geteld. Vorig jaar broedden er 4411 paren. Dat is dus al een verlies van 42 procent! En de resterende 2562 broeders worden daarbij verstoord door de werkzaamheden die nog steeds in volle gang zijn. De grote sterns kunnen hun nesten verlaten, met als gevolg dat de eieren en/of jongen verloren gaan. Dit heeft ernstige gevolgen, omdat het gaat om een omvangrijke kolonie grote sterns die op deze manier geen of zeer weinig jongen groot kan brengen.

Grote stern / Jelle de Jong Grote stern / Jelle de Jong

Vergunning op basis van onvolledige en oude gegevens

Het Hoogheemraadschap dat werkt aan de dijkverzwaring op Texel doet dat op basis van een vergunning die is verleend op basis van gegevens uit 2012. De grote sterns zijn echter pas vanaf 2014 succesvol en massaal gaan broeden op het Wagejot. In de vergunning is dus onvoldoende rekening gehouden met de huidige kolonie. Het Wagejot is inmiddels een van de belangrijkste locaties voor de populatie grote sterns in het Waddengebied. Vogelbescherming erkent dat dijkverzwaringen noodzakelijk zijn, maar verbaast zich over de timing. Waarom niet gewoon buiten het broedseizoen?

Naschrift 31 mei: verzoek afgewezen

De rechtbank Noord-Holland heeft op 31 mei ons verzoek afgewezen om dijkwerkzaamheden bij natuurgebied Wagejot op Texel stil te leggen tot het eind van het broedseizoen van de grote sterns. Voornaamste reden is dat er geen aanwijzingen zijn dat nog aanwezige broedende grote sterns worden verstoord door de werkzaamheden. Dat een aanzienlijk deel van de kolonie al was vertrokken bij de start van de werkzaamheden is niet in het oordeel meegenomen. Dat kwaad was al geschied.

Dat er nu weinig verstoring is geconstateerd bij de resterende sterns, is goed nieuws. Deels is dat te verklaren door het besluit - naar aanleiding van ons handhavingsverzoek - om tijdens het broedseizoen geen werkzaamheden meer uit te voeren op de weg en bij de sloot, de plekken die het dichtste bij de kolonie liggen en waar werkzaamheden dus het meest verstorend zijn.

Vogelbescherming hoopt dat de werkzaamheden op de dijk zelf geen verdere gevolgen hebben op de broedkolonie, zoals nu het geval lijkt te zijn. De grote sterns die eerder zijn vertrokken uit de kolonie zijn hopelijk elders succesvol tot broeden gekomen.

Grote sterns

Grote sterns broeden in Nederland op de Waddeneilanden en bij de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Met name Texel is een belangrijke plek voor deze vogels, waar ze de rust en ruimte vinden die ze nodig hebben. Vanaf midden juli trekken de sterns weer weg richting Afrika. Meer informatie over de grote stern is te lezen in de online vogelgids van Vogelbescherming.

Gratis app Wadvogels

Miljoenen vogels maken gebruik van het Waddengebied. Maar hoe weet je waar de vogels het best te zien zijn, wanneer het hoogwater is en hoe herken je ze? Onze gratis app Wadvogels lost die problemen in één keer op.

Meer informatie en downloaden

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws