Riet en Ruimte voor de roerdomp

Het Nederlandse zompige laagland moet ooit een paradijs zijn geweest voor de roerdomp. Nu staat de soort op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Goed beheer is essentieel voor deze bedreigde vogel.

Maatregelen voor de Roerdomp

Om de bescherming van de roerdomp – een soort van het Actieplan Bedreigde Vogels – een impuls te geven heeft Vogelbescherming in samenwerking met OBN (kennisnetwerk Ontwikkeling Beheer en Natuurkwaliteit) en de VBNE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren) de brochure Riet en ruimte voor de roerdomp uitgegeven. Hierin wordt uit de doeken gedaan wat de soort nodig heeft en hoe we geschikt rietland kunnen scheppen voor deze intrigerende vogel.

Eerder werkten we samen met Landschap Noord-Holland en bureau Waardenbrug aan zenderonderzoek rondom de roerdompen in het Ilperveld:

Samen met Natuurmonumenten zien we kansen in de Wieden om een stuk verdroogd rietland opnieuw in te richten om daarmee een impuls te geven aan het gebied voor (broedende) roerdompen. In 2016 kregen wij het goede nieuws dat Stichting Zabawas financieel wil bijdragen aan dit project. Ook Natuurmonumenten neemt een deel van de kosten voor haar rekening. Het resterende bedrag komt uit de donaties van leden van Vogelbescherming. Het project staat in de planning om in 2017 te worden uitgevoerd.

Meer weten?

Meer weten over succesvolle maatregelen voor de roerdomp?

Optiek-specialist

Koop uw verrekijker of telescoop bij Vogelbescherming! Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Én u steunt het werk van Vogelbescherming.

bekijk onze optiek

Actieplan Bedreigde Vogels

Met het Actieplan bedreigde vogels wil Vogelbescherming de bescherming van elf bedreigde vogelsoorten van de Rode Lijst een flinke impuls geven.

download Actieplan

Gerelateerde items