Roerdomp

Het Nederlandse zompige laagland moet ooit een paradijs zijn geweest voor de roerdomp. Nu staat de soort op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Goed beheer is essentieel voor deze bedreigde vogel.

Maatregelen voor de Roerdomp

Om de bescherming van de roerdomp – een soort van het Actieplan Bedreigde Vogels – een impuls te geven heeft Vogelbescherming in samenwerking met OBN (kennisnetwerk Ontwikkeling Beheer en Natuurkwaliteit) en de VBNE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren) de brochure Riet en ruimte voor de roerdomp uitgegeven. Hierin wordt uit de doeken gedaan wat de soort nodig heeft en hoe we geschikt rietland kunnen scheppen voor deze intrigerende vogel.

Eerder werkten we samen met Landschap Noord-Holland en bureau Waardenbrug aan zenderonderzoek rondom de roerdompen in het Ilperveld.

Meer weten?

Meer weten over succesvolle maatregelen voor de roerdomp?

Gerelateerde items