Navigatie overslaan
Ringmussen Alle berichten

Europees Parlement kan destructief landbouwbeleid vergroenen

Geplaatst op 14 oktober 2020

Dezer dagen vinden cruciale stemmingen plaats rondom biodiversiteit in Brussel. Want, het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid staat op de agenda. De stemmingen over dit GLB (in het Engels CAP) hebben een grote impact op de natuur en op vogels, niet alleen in het landelijk gebied.

1. Waarom zijn de stemmingen over het GLB in Brussel belangrijk?

Deze week ligt het voorstel op tafel voor een nieuw GLB en kunnen de Europese partijen amendementen aanbrengen. Wij vinden dat het voor natuur en vogels destructieve GLB in lijn moet worden gebracht met de Europese strategieën van de Green Deal zoals die door Frans Timmermans werden gepresenteerd: de Biodiversity Strategy en Farm to Fork.

2. Welke kant gaat het op?

Er is een groot momentum voor verandering, denk ook aan de nieuwe film van Attenborough, maar naar verwachting zijn de tegenkrachten te sterk. Er wordt teveel geld aan verdiend. Dat geeft veel lobbykracht uit de conservatieve hoek om landbouwsubsidies zonder voorwaarden te behouden en door te gaan met intensiveren. En dat is nu juist een van de grootste drijvende krachten achter het verdwijnen van onze biodiversiteit.

3. Wat is het belang voor de vogels in Nederland hiervan?

Dat belang is enorm: het gaat om verduurzaming van de voedselvoorziening, een toekomstbestendige duurzame landbouwsector, het stoppen van de aftakeling van ons buitengebied en de duizelingwekkende afname van (ooit of nog steeds algemene) soorten zoals alle weidevogels, de veldleeuwerik, ringmus en patrijs en nog heel veel meer!

4. Hoe gaat het verder na de stemmingen?

Het Europees beleid moet vertaald worden in nationale strategische plannen. Dat geeft ook richting aan Schoutens ‘kringlooplandbouw’. Vogelbescherming wil meepraten over dit nationale strategische plan. We vinden dat maatschappelijke organisaties in heel Europa bij het bepalen daarvan aan tafel moeten zitten in hun eigen land. Dat wordt nu helaas nog meestal afgeschermd, terwijl het maatschappelijk belang heel groot is.

Alles over akkervogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over akkervogels.

Download factsheets

Nieuws over boerenlandvogels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over weide- en akkervogels en schrijf je in voor onze gratis maandelijkse digitale nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief