Navigatie overslaan
Grutto / Kevin van den Hoven - Fotogalerij Alle berichten

Boeren, bedrijven en natuurorganisaties geven Schouten handvat voor kringlooplandbouw

Geplaatst op 13 januari 2020

Minister Schouten krijgt 14 januari een manifest voor kringlooplandbouw overhandigd van het samenwerkingsverband ‘De Weg Vooruit’. Ogenschijnlijk niet spectaculair, maar schijn bedriegt: het document is opgesteld met instemming van meer dan vijftig organisaties: van agrarische belangenbehartigers en de Triodos bank tot aan groene organisaties als Vogelbescherming Nederland.

Het manifest bevat een tienpuntenplan waarmee de agrarische sector zich in 20 jaar tijd kan ontwikkelen richting natuurinclusief werken. Wat Vogelbescherming Nederland betreft is dat de toekomst van de agrarische sector: boerenbedrijven die volgens deze principes werken, kiezen er voor om hun omgeving minder zwaar te belasten zodat het platteland schoner wordt en de biodiversiteitscrisis in het landelijk gebied kan worden beteugeld. Bij een natuurinclusieve werkwijze worden externe en niet hernieuwbare bronnen (kunstmest, bestrijdingsmiddelen, fossiele energie) geminimaliseerd. Ook wordt er gekozen voor gewassen en een bedrijfsvoering die passen bij het landschap en de biodiversiteit optimaal ondersteunen.

Geld gereserveerd

Die andere benadering moet wel ondersteund worden: uitgangspunt is dat boeren hun land minder overvragen dan nu en toch een fatsoenlijke opbrengst uit hun werk halen. Gelukkig onderkennen diverse overheden dat ook: zowel in de klimaatplannen van het kabinet als in de verschillende provincieakkoorden is geld gereserveerd voor deze transitie.

Strohalm voor biodiversiteitsherstel

Vogelbescherming is er van overtuigd dat natuurinclusieve kringlooplandbouw de strohalm kan bieden voor biodiversiteitsherstel in het landelijk gebied. In de afgelopen decennia zijn biodiversiteit en daarmee ook de vogelpopulaties van het platteland gedecimeerd. Van voorheen algemene boerenlandvogels als de grutto, de veldleeuwerik en de patrijs is in de afgelopen 20 jaar 60% of meer verdwenen en deze neergaande trend gaat nog steeds door. Dat het dit weekend alvast gepresenteerde tienpuntenplan op een brede vertegenwoordiging uit de samenleving leunt, toont aan dat er groot draagvlak is voor deze aanpak.

Kring-Loop

De initiatiefnemers van het plan zijn aan de slag gegaan met de vertrekpunten die minister Schouten zelf in 2018 formuleerde voor het platteland en vragen het kabinet om het voorstel te gebruiken bij de landbouwtransitie. De presentatie wordt luister bijgezet met een ‘Kring-Loop’, waarbij de betrokken partijen met een wandeling aandacht vragen voor hun ideeën.

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws