Navigatie overslaan
Roodborst / Mieke Bazuin Fotogalerij Alle berichten
Roodborst / Mieke Bazuin Fotogalerij Gert Ottens

Door Gert Ottens
Medewerker Vogelbescherming

Bodemdierendagen 2021: wat kruipt er in uw tuin?

Geplaatst op 21 september 2021

In uw tuin leven meer dieren dan u wellicht dacht. Vogels vallen vaak het meeste op in een groene tuin. Ze komen er voor de veiligheid, om te nestelen en natuurlijk moet er voedsel voorhanden zijn. In veel gevallen gaat het bij dat laatste om beestjes die op en in de bodem leven: bodemdieren dus. Tijdens de Bodemdierendagen - vanaf 24 september – proberen we een beter beeld te krijgen van deze ‘onderkruipsels’.

Elk jaar rond dierendag gaan overal in het land honderden mensen op bodemdierensafari. Het is heel interessant - en leuk! - om eens door de knieën te gaan. De meeste bodemdieren zijn klein, maar doen grootse dingen voor de natuur. Zoek mee en ontdek welke kleine beestjes bij u in de buurt de bodem gezond houden. Want hoe meer we weten over de aanwezigheid van bodemdieren, hoe meer aandacht deze dieren hopelijk krijgen.

Gratis tuinonderhoud

De meeste beestjes die als bodemdieren worden gezien zijn niet echt aaibaar te noemen. Maar ze zijn wél heel belangrijk voor (het leven in) uw tuin. Want ook de tuinbodem is een biotoop op zich waarin vele organismen leven die en passant ook uw tuin onderhouden. En dat helemaal voor niets!

Zo houden regenwormen, waarvan er in Nederland wel 25 verschillende voorkomen, de grond luchtig. En door te graven, te ploegen en te composteren zorgen ze voor een vruchtbare ondergrond.
Ook mieren zijn nuttige beestjes. Wanneer mieren in de tuin aanwezig zijn en u er niet teveel last van heeft, laat ze dan zoveel mogelijk met rust. Mieren vangen namelijk insecten en ruimen onder andere dode diertjes in de tuin op. 

Merel met wormen // Hans Peeters Merel met wormen // Hans Peeters

Zelfregulerend systeem

Duizendpoten voeden zich graag met kleinere insecten die zich aan plantenwortels tegoed doen. Kreeftachtige diertjes als pissebedden, waarvan er bijna 40 soorten in Nederland leven, ‘recyclen’ plantaardig materiaal. Kevertjes als lieveheersbeestjes storten zich op bladluizen en diverse wantsen gaan schadelijke spintmijten te lijf. Kortom; al die bodemdieren samen vormen een prachtig, vernuftig ‘zelfregulerend systeem’.

Dus geen gif!

Des te meer reden om zeer terughoudend te zijn met gif. Of liever nog; gebruik het überhaupt niet! Al deze bodemdiertjes samen zijn uitermate nuttig. En bestrijding met, al dan niet biologische, middelen, tast op zijn minst een radertje aan in dit vernuftige systeem. En dat heeft natuurlijk weer zijn weerslag op dieren verderop in de voedselketen, zoals kleine zoogdieren als egels, maar ook amfibieën en vogels.

Vogelvoer

Natuurlijk zouden we Vogelbescherming niet zijn als we niet ook aan de (tuin)vogels denken. Want wat oneerbiedig gezegd zijn vele van deze ‘laag-bij-de-grondse schepsels’ ook gewoon vogelvoer. Reden temeer om rekening te houden met het bodemleven in uw tuin. Want ‘uw’ merel kan in het broedseizoen heel slecht zonder regenwormen. En waar zouden jonge spreeuwen zijn zonder de larven van de langpootmug: de zogenaamde emelten.

Zanglijsters komen langs wanneer er slakken te halen zijn en in bosrijke streken maakt u zelfs kans op de groene specht. Tenminste, als mieren de kans krijgen zich in uw tuin te vestigen. Wellicht is niet al dat bodemleven welkom, maar probeer er zoveel mogelijk rekening mee te houden en u zult zeker worden beloond.

Ga op de knieën en doe mee!

We willen graag weten waar welke bodemdieren voorkomen. Tijdens de Bodemdierendagen van 24 september t/m 6 oktober a.s. proberen we daar dus de vinger achter te krijgen. Via Bodemdierendagen 2021 kunt u uw waarnemingen online doorgeven en draagt u bij aan citizen science: een groot onderzoeksproject waarin mensen in heel Nederland samenwerken. En voor de jaarrondtuintellers onder u: natuurlijk kunt u de tellingen ook ‘als vanouds’ doorgeven via tuintelling.nl.

Mijn tuin telt mee

Wat er allemaal in tuinen leeft aan verschillende soorten vogels, vlinders, zoogdieren en insecten weten we nauwelijks. Met jouw hulp proberen we dat goed in beeld te krijgen. Ook jouw tuin zit vol leven.

Doe mee met de Tuintelling

Tips voor inrichting van de tuin

Vogels maken graag gebruik van tuinen. Iedereen kan vogels daarbij helpen, ook als je een balkon hebt of een kleine stadstuin. Vogelbescherming heeft veel praktische tips om ook jouw tuin vogelvriendelijk te maken.

Lees meer

Gerelateerde items