Navigatie overslaan
Koeien Weerribben Alle berichten

Biologische zuivel nu extra goed voor boerenlandvogels

Geplaatst op 16 maart 2017

De biologische zuivel van Weerribben Zuivel en de biodynamische zuivel van Zuiver Zuivel voldoen vanaf half maart aan strenge criteria van Vogelbescherming voor boerenlandvogels. De zuivel van beide merken draagt vanaf 18 maart dan ook het logo van Vogelbescherming. Deze merken zijn onder andere verkrijgbaar bij de biologische speciaalzaken, zoals Ekoplaza, Natuurwinkel, Estafette, Marqt en de betere horeca. Onder het motto ‘Schenk aandacht’ wordt een promotiecampagne gevoerd.

Boerenlandvogels en zuivel

Wat hebben boerenlandvogels te maken hebben met zuivel? Veel! Door schaalvergroting in de landbouw zijn veel vogels verdwenen die op de boerenerven en in weilanden broeden en hun voedsel zoeken. Daardoor is het steeds stiller in de Nederlandse weides.

“Zorg voor rijke weides en red de boerenlandvogel”, zegt Vogelbescherming daarom. De biologische en biodynamische boeren van Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel zijn het daarmee eens. Samen met Vogelbescherming zorgen zij voor bloemrijke weides vol vlinders en bijen, waarin niet alleen hun koeien heerlijk kunnen grazen, maar ook de kenmerkende Nederlandse boerenlandvogels en hun kuikens goed gedijen.

Zuiver Zuivel - Weerribben Zuiver Zuivel - Weerribben

Strenge normen

In totaal hebben de 30 boerderijen die leveren voor de biologische zuivelmerken Zuiver Zuivel en Weerribben Zuivel zo’n 2800 hectare weidegrond in beheer, waarvan 850 hectare kruidenrijk grasland met uitgestelde maaidatum. Van de veehouders in weidevogelgebieden gaat in een periode van 5 jaar het aantal hectare weidegrond dat voldoet aan de strenge normen van Vogelbescherming omhoog van 20 procent naar 33 procent.

Bij de veehouders die niet in weidevogelgebieden zitten, vindt groei plaats van het percentage kruidenrijk grasland en streekeigen landschapselementen. Hiermee worden weidevogels en andere boerenlandvogels gered. Maatregelen die onder andere bij de boerderijen worden genomen zijn stimuleren van kruidenrijk grasland, vernatting, behoud en herstel van streekeigen landschapselementen, broedgelegenheid op en rondom het erf en legselbeheer op het hele bedrijf.

Schenk aandacht

Lancering van de zuivel met Vogelbescherming-logo vindt plaats op zaterdag 18 maart. Onder het motto ‘Schenk aandacht’ krijgen consumenten weet van deze zuivel.

Veehouder en eigenaar van Weerribben Zuivel, Klaas de Lange, overhandigt de eerste pakken met het Vogelbescherming-logo in de ochtend aan een biologische winkelier in Zwolle, waarmee de verkoop kan starten. We proosten op een mooie toekomst voor de vogels met melk die goed is voor boerenlandvogels.

Ook bij andere winkels overhandigen biodynamische Zuiver Zuivel-veehouders op 18 maart persoonlijk het eerste pak aan hun winkelier. In Amsterdam worden bovendien de eerste pakken aangeboden aan Vogelbescherming Nederland, in Delft symbolisch aan de politiek in de persoon van GroenLinks-politicus Rik Grashoff.

Meer informatie

Meer informatie over de criteria waar de veehouders aan gaan voldoen, de borging en de deelnemende veehouders kunt u vinden op www.weerribbenzuivel.nl en www.zuiverzuivel.nl.

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks de beste artikelen van deze site via email. Tuintips, mooie vogels, columns, nieuws over Vogelbescherming en vogels beschermen.

Aanmelden Vogels Digitaal

Magazine Slimme Vogels

Veel boeren zorgen voor rijke weides en akkers vol bloemen, vlinders en vogels. In dit magazine, Slimme Vogels, vertelt een aantal boeren hoe zij dat doen, een rendabel bedrijf combineren met de
zorg voor natuur.

Bekijk het magazine