Navigatie overslaan
Regendouche steenuil - Foto van de Maand / Gonnie van de Schans Alle berichten
Regendouche steenuil - Foto van de Maand / Gonnie van de Schans

Aanzienlijke effecten op vogels van de vele regen

Geplaatst op 19 juni 2024

Afgelopen mei was de natste meimaand in Nederland ooit gemeten. Met gemiddeld 128 millimeter neerslag tegenover een langjarig gemiddelde van 55 millimeter. Daarmee is mei 2024 niet alleen een somber record voor zonaanbidders, maar ook voor vogels. Wat betekent de overvloedige regenval voor vogels en de natuur in Nederland? De effecten lijken aanzienlijk: van ondergelopen nesten, dode kuikens door onderkoeling, tot minder voedsel met vaak even rampzalige gevolgen. Een aangenamere zomer kan voor sommige soorten nog een oplossing bieden.

Natte Beleef de Lente

Het broedseizoen van vogels werd ernstig verstoord door de relatief koude en natte omstandigheden. Veel jonge kuikens, waaronder die van de ooievaars bij Beleef de Lente zijn door onderkoeling gestorven. De natte omstandigheden maakten het voor de oudervogels moeilijk om hun jongen warm te houden en te voeden.

Ook bij de kerkuilen heeft de regen parten gespeeld. Het slechte weer van de afgelopen weken was ook voor hen ongunstig. De ouders waren niet in staat om voldoende muizen te vangen. Bij de aanvoer van prooien worden de oudste jongen eerst gevoerd. Van de zeven jonge kerkuiltjes, zijn er nu slechts drie gezond en wel en staan op het punt de nestkast te verlaten.  

Wintertaling / Leo Hofland Wintertaling / Leo Hofland

Voedselbeschikbaarheid onder druk

De regenval beïnvloedde daarnaast ook de beschikbaarheid van voedsel. Insecten, een belangrijke voedselbron voor veel vogels, kruipen door een lagere temperatuur weg bij regen, waardoor het voor oudervogels moeilijker is om voldoende voedsel te vinden. Dit kan leiden tot verhongering of verminderde groei van jonge vogels. De grote vogels kunnen wat langer zonder eten. Kleine vogeltjes eten daarentegen eigenlijk de hele dag door, anders verzwakken ze al snel.

Nesten ondergelopen

Uilen hebben ook moeite met de overvloedige regen. Hun veren worden snel nat, waardoor ze niet meer geruisloos kunnen vliegen. Zo kunnen ze lastiger hun prooien pakken. Vogels met relatief waterdichte veren hebben minder last van de regen, maar blijven toch kwetsbaar in deze natte omstandigheden. Zo zijn door het hoge water vorige maand in het oosten van het land duizenden nesten van de oeverzwaluw ondergelopen. Ook andere nesten staan onder water, zoals van soorten als bosrietzanger, visdief en kievit.  

Steenuil / Peter van de Braak, Fotogalerij Steenuil / Peter van de Braak, Fotogalerij

Extremer weer

Timo Roeke van Vogelbescherming: “De vaker optredende hevige en langdurige regenbuien, zachtere winters en warmere voorjaren in Nederland zijn het gevolg van klimaatverandering. Naar verwachting zal deze ontwikkeling zich de komende decennia nog voorzetten. Dit kan grote gevolgen voor vogels hebben. Ook al passen vogels zich aan en komen ze door de steeds warmere voorjaren eerder naar Nederland, dan kan er toch een probleem ontstaan in de beschikbaarheid van voedsel, aangezien de veranderingen te snel gaan. Ze missen dan de rupsenpiek in Nederland die vroeger is dan het broedseizoen van vogels. Dan hebben ze te weinig voedsel voor hun kuikens”.

Kansen voor een tweede of derde broedsel

De vooruitzichten voor de komende weken zijn gunstiger en het lijkt iets droger te gaan worden. Voor sommige vogelsoorten zoals de huismus, spreeuw of merel is het nog niet te laat voor een tweede of zelfs derde broedsel. Het is te hopen dat het weer snel verbetert, zodat deze vogels die meerdere legsels hebben nog een nieuwe kans krijgen. Ook de oeverzwaluw is zo’n vogel die bij een mislukte poging het elders nog kan proberen.

Zanglijster / Wilma Hoeve, Fotogalerij Zanglijster / Wilma Hoeve, Fotogalerij

Veranderde leefomstandigheden

Langdurige regenval en overstromingen kunnen onze leefomgeving en die van vogels ingrijpend veranderen. Klimaatverandering vormt dus een extra uitdaging voor vogels, naast de bestaande problemen in hun leefgebieden, zoals verstedelijking en intensieve landbouwmethoden.

Een belangrijke manier om beter met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan, is het instellen van klimaatbuffers. Klimaatbuffers kunnen water vasthouden bij veel neerslag zodat steden niet onderlopen en bieden ook een uitkomst tijdens te droge zomers. Tegelijk zijn het vaak geweldige natuurgebieden. Het is daarnaast essentieel om de ontwikkelingen op het gebied van het klimaat goed te onderzoeken, zodat kwetsbare soorten effectief kunnen worden beschermd.

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?

Help mee vogels beschermen

Vogels zijn er overal en altijd: alledaags en fascinerend, spannend en ontroerend tegelijk. Wij kunnen ons een wereld zonder vogels niet voorstellen. Help mee vogels beschermen en ontvang ook nog eens ons magazine Vogels.

Word lid