Navigatie overslaan
Blauwborst / Birdphoto Alle berichten

7 keer vogelstruinen in de duinen

Geplaatst op 20 juli 2021

De Nederlandse duinen zijn uniek in Europa. Niet alleen omdat er veel vogels leven en er in het voorjaar en de zomer broeden. Omdat veel trekvogels de kustlijn volgen kun je er ook de meest bijzondere zwervers en dwaalgasten tegenkomen tijdens hun trekperiodes. Birdingplaces.eu tipt ons waar het goed toeven is.

Vogelkijkwebsite Birdingplaces.eu zette voor Vogelbescherming zeven mooie duingebieden aan de kust van Zuid-Holland en Noord-Holland op de kaart waar het leuk vogels kijken is. 

Nachtegaal / Jelle de Jong Nachtegaal / Jelle de Jong

1. Soeckebacker

Soeckebacker in het Noordhollands Duinreservaat heeft een prachtige ligging met duinen, kleine bosgebieden en kleine poelen. U kunt in het gebied genieten van vogels als: gekraagde roodstaart, nachtegaal en boomleeuwerik. In het voorjaar en de zomer is een bezoek zeer de moeite waard, vanwege de vele zangvogels.

2. Duingebied Meijendel

Duingebied Meijendel bij Den Haag kent veel afwisselende landschappen en er zijn meer dan 300 verschillende vogelsoorten gezien. In de zomer vind je vogels als grasmus, nachtegaal, gekraagde roodstaart en fitis. In de winter tref je veel kramsvogels en koperwieken, maar ook watervogels als grote zaagbek. Tijdens de trektijd kunt u in Meijendel altijd zeldzaamheden tegenkomen.

Birdingplaces.eu Birdingplaces.eu

3. Het Vogelmeer

Het Vogelmeer in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. In het afwisselende landschap zijn talloze soorten vogels in en rond het meer. Verschillende soorten eenden zoals bergeend, zomertaling, slobeend en met veel geluk ijseend. Maar het is ook een goede plek voor kluut, bontbekplevier, kleine plevier, geoorde fuut en dodaars. Ook kans op blauwborst, nachtegaal, beflijster en klapekster.

Birdingplaces.eu Birdingplaces.eu

4. Het Quackjeswater

Het Quackjeswater op Voorne-Putten is een duinmeer met daaromheen gevarieerd duingebied dat bestaat uit uitgestrekte duinen, natte duinvalleien, moeras, rustige duinmeren en bos. U kunt helemaal rond het duinmeer lopen (3 km). U passeert een prachtig uitkijkpunt vanwaar u uitzicht hebt op de broedkolonies van lepelaar, aalscholver en kleine zilverreiger.

5. De Amsterdams Waterleidingduinen

De Amsterdams Waterleidingduinen zijn een geweldig duinreservaat met vele wandelroutes om te verkennen. Jaarlijks broeden er meer dan 100 soorten vogels. Vogels als kleine plevier, blauwborst, boomleeuwerik en paapje. Ook met een grote populatie damherten en vossen.

6. De Grafelijkheidsduinen

De Grafelijkheidsduinen met duinmeer de Harmplas liggen ten westen van Den Helder. Het is het meest noordelijke duingebied van het Nederlandse vasteland. Dat maakt het tijdens de vogeltrektijd een interessant vogelkijkgebied, want allerlei verrassende vogels kunnen hier opduiken. Maar ook buiten de trektijd zijn er altijd wel leuke vogels te zien.

Kluut met jong / Birdphoto Kluut met jong / Birdphoto

7. De Vulkaan

De Vulkaan in het Westduinpark bij Den Haag staat in Nederland bekend als een van de beste uitkijkpunten voor vogeltrek. Het ligt op een 31 meter hoge duintop. Tijdens het trekseizoen zijn er ongelooflijke hoeveelheden van allerlei soorten vogels te zien, bijvoorbeeld meer dan 100.000 vinken of spreeuwen op één dag. De lente en herfst zijn de beste tijden om de vogeltrek te ervaren.

Birdingplaces.eu

Birdingplaces

Birdingplaces is een website waarop vogelaars uit heel Europa hun favoriete vogelkijkgebied plaatsen. Met tips over wat je er kan zien en een wandelroute. Met behulp van deze site kunt u dus leuke uitjes in Nederland plannen en zelfs hele vakanties bedenken langs buitenlandse vogelplekken.

U vindt alle 7 duingebieden uit dit artikel met de complete beschrijvingen en wandelroutes direct aanklikbaar bij elkaar of bekijk alle Nederlandse vogelgebieden in één oogopslag op www.birdingplaces.eu.

Genieten zonder te verstoren

Tijdens de coronatijd was een uitje in de natuur zo ongeveer het enige wat kon. Dat leidde tot heel veel genieters in de natuurgebieden. De terreinbeheerders meldden soms ook overlast voor de natuur. Kijk voor u vertrekt naar een gebied óók altijd even op de site van de organisatue die het gebied beheert om kennis te nemen van eventuele beperkende maatregelen die sindsdien zijn genomen.

En ziet u een vogel die u niet herkent? Gebruik dan www.mijnvogelvinder.nl om te kijken wat was.

Vogels kijken: spanning én ontspanning

Buiten zijn en genieten van je omgeving, de schoonheid van vogels en het bijzondere van hun gedrag gecombineerd met onverwachte natuurmomenten en de vraag of het lukt om een favoriete soort te ontdekken.

Lees meer

Nationale Kijkerweek

Begin het buitenseizoen goed! Tijdens de Nationale Kijkerweek krijg je op alle optiek van ons eigen merk 10% korting. Leden van Vogelbescherming krijgen korting bovenop de ledenkorting. Hét moment om een verrekijker aan te schaffen.

Bekijk de aanbiedingen