Navigatie overslaan
Visdief / Peter van Graafeiland Alle berichten

6 miljoen voor bescherming wadvogels

Geplaatst op 2 januari 2024

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt zes miljoen beschikbaar voor de tweede fase van het programma Wij&Wadvogels. Daarmee kan dit samenwerkingsprogramma de komende vier jaar nieuwe projecten starten om wadvogels te beschermen.

Vogelbescherming Nederland is de penvoerder van het programma Wij&Wadvogels. Algemeen projectleider Ingrid Aaldijk vertelt hoe waardevol deze financiering van het ministerie is. “De urgentie om vogels in het Waddengebied te beschermen en behouden, is onverminderd hoog. Populaties van een groot aantal soorten zijn afhankelijk van het Waddengebied. Daarom werken wij sinds 2019 aan het herstel van gezonde wadvogelpopulaties. De resultaten van fase I van Wij&Wadvogels zijn positief. We leren door te doen, maar we zijn er nog niet. De vele bedreigingen van de wadvogels zijn helaas niet verminderd. Denk bijvoorbeeld aan menselijke verstoring, predatie, klimaatverandering en vogelgriep.”

Scholekster / Agami Scholekster / Agami

Dankzij financiering
“Al bij de start was duidelijk dat een tweede fase met nieuwe projecten nodig is. Daar is financiering voor nodig. Naast het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvingen we ook geld van de provincies Groningen en Noord-Holland. Het geld van de provincie Friesland volgt hopelijk in januari. Ik ben het ministerie en de provincies dankbaar voor hun bijdragen. De begroting van fase II is nog niet rond. Ik hoop dat we ook het resterende budget gaan ontvangen. Zo kunnen we de wadvogels alle hoognodige hulp bieden.”

Herstel gezonde populaties
“Er is nog veel te doen voor het herstel van gezonde wadvogelpopulaties in het Waddengebied. Daar blijven we ons met het programma Wij&Wadvogels voor inzetten. Dit doen we met allerlei projecten geografisch verspreid in het Waddengebied. Zo maken we echt het verschil voor de wadvogels. Zij hebben onze hulp hard nodig.”

Wij&Wadvogels in het kort
Het programma Wij&Wadvogels is een zogenoemd pluspakket bovenop de Natura 2000-maatregelen voor vogels. De eerste fase van het programma ging in 2019 van start met 25 projecten en een budget van ruim 15 miljoen. Fase II bestaat wederom uit 25 projecten waar in totaal ruim 16 miljoen euro voor begroot is. Net als in fase I bestaat de uitvoering van de projecten uit drie complementaire sporen:

  1. Fysieke maatregelen door aanleg en inrichten van nieuwe locaties voor allerlei soorten vogels en/of versneld herstel van bestaande locaties, zowel binnen- en buitendijks. Deze maatregelen leiden veelal tot ander beheer.
  2. Gedragsverandering door mensen bewust te maken van de negatieve gevolgen van verstoring. Dit gebeurt met gedragsbeïnvloeding, communicatie en voorlichting, zowel gericht op het brede publiek als op specifieke hoog-prioritaire gebieden.
  3. Kennis vergaren en uitwisselen door het goed meten van de effectiviteit van maatregelen. En door opbouw en vastleggen van bewezen beschermingsmaatregelen (conservation evidence) en actieve (inter)nationale kennisuitwisseling; leren door doen.

Het programmaplan voor fase II staat in de online catalogus op de website van Wij&Wadvogels. Daar staan ook de rapporten van de afgeronde deelprojecten van fase I.

Strandplevier / Jan Lok Strandplevier / Jan Lok

Gratis app Wadvogels

Miljoenen vogels maken gebruik van het Waddengebied. Maar hoe weet je waar de vogels het best te zien zijn, wanneer het hoogwater is en hoe herken je ze? Onze gratis app Wadvogels lost die problemen in één keer op.

Meer informatie en downloaden

WAD is er aan de hand?

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Het is ook het leefgebied van miljoenen vogels. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed. Als Waddenliefhebbers maken we het de vogels, vaak onbedoeld, moeilijk.
Dat kan anders!

#WADdoejij?