Navigatie overslaan
Huismus / AGAMI Wil Leurs Alle berichten

2024: Jaar van de Huismus

Geplaatst op 30 januari 2024

2024 is het Jaar van de Huismus. Sovon en Vogelbescherming kiezen elk jaar een vogelsoort uit die wel wat extra aandacht kan gebruiken. De huismus is één van de meest geliefde en meest talrijke vogels van ons land. Omdat ze altijd met z’n allen zijn, lijkt het alsof er nog steeds veel huismussen zijn. Toch zijn hun aantallen in de laatste decennia van de vorige eeuw meer dan gehalveerd. Wij willen weer meer mussen in de Nederlandse tuinen.
 

Vooral in de grote steden zijn veel huismussen verdwenen. De laatste jaren lijkt die achteruitgang gelukkig gestopt. Natuurinclusief bouwen krijgt steeds meer aandacht en het aanbieden van nestgelegenheden in steden lijkt zijn vruchten af te werpen. Maar dat alleen is niet genoeg voor de huismus. De hoeveelheid groen in steden neemt nog steeds af. Wil het herstel van de huismus doorzetten, dan moet dat veranderen.

Huismus / Shutterstock Huismus / Shutterstock

Wat gaan we doen?

In het Jaar van de Huismus kan iedereen meedoen om de kennis over deze gezellige soort te vergroten. Hoe meer we weten, hoe beter we de huismus kunnen beschermen. Onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van het Jaar van de Huismus.

Sovon zal verschillende onderzoeken uitvoeren, onder andere naar het broedsucces van de huismus. Ook wil Vogelbescherming zowel particulieren als bouwprofessionals aanzetten om bij de inrichting van de tuinen en het (ver)bouwen van de huizen rekening te houden met de huismus.

Neststeen met huismus / Frans Hijnen Neststeen met huismus / Frans Hijnen

Het Jaar van de Huismus is een initiatief van Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met het Vogeltrekstation en huismusonderzoeker René Oosterhuis.

Meer gekwetter in de tuinen

Trek jij je het lot van de huismus ook aan? Kies dan voor meer huismussen met je gift.

Ik stem voor meer huismussen

Speciale online les over de huismus

In deze speciale online les maak je kennis met de huismus. Je leert over herkenning, broedgedrag, leefwijze en leefgebied en over wat hij graag eet. Niet alleen dat, maar je krijgt ook tips om van jouw tuin of balkon een paradijsje te maken voor de huismus.

De les kost €2,50. Wil je weten wat je leert? Kijk dan hier

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl

Online les huismus

In deze les maak je kennis met de huismus. Je leert over herkenning, broedgedrag, leefwijze en leefgebied en over wat hij graag eet. Je krijgt ook tips om van jouw tuin of balkon een paradijsje te maken voor de huismus. De les kost €2,50. 

Bekijk de inhoud van de les